Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Европски ден на статистиката, 20 октомври 2017
петок, 20 октомври 2017

 

Денес Државниот завод за статистика се приклучи кон одбележувањето на Европскиот ден на статистиката - 20 октомври со објавување на публикацијата Макстат Избор 2017, во која се претставени одредени индикатори за Република Македонија кои на еден поинаков начин даваат слика за социоекономските движења во државата.
Во рамките на одбележувањето, гости на Државниот завод за статистика беа и учениците од Средното економско-правно училиште „Васил Антевски Дрен“од Скопје, кои заедно со нивните професори проследија презентации за Европскиот статистички систем, но и за активностите на Државниот завод за статистика во однос на најмасовната и најсеопфатна статистичка операција - Пописот на населението.
Инаку, Европскиот ден на статистиката се одбележува секоја година со цел подигнување на свеста за значењето и вредноста на официјалната статистика не само за оние кои креираат и донесуваат политики, туку и за пошироката јавност.

 
© Државен завод за статистика