Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Известување до корисниците
четврток, 16 јуни 2016

 Во согласност со стратешките определби за подобрување на пристапот на корисниците до официјални статистички податоци, како и користење на современи интерактивни алатки за пристап до статистичките податоци каде што МакСтат базата на податоци е главен канал за дисеминација, Државниот завод за статистика ги известува корисниците дека табелите од публикациите од едицијата Статистички прегледи: „Вработени и нето-плати“, „Индекси на единечната вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија“ и „Табели за понудата и за употребата на стоки и на услуги“ ќе можат да ги најдат во МакСтат базата на податоци (линк: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/). Податоците од овие публикации во иднина ќе бидат објавувани само во МакСтат базата на податоци.© Државен завод за статистика