+A   |  -A
ïïï: 301 | âââ: 71020
Skip Navigation LinksНасловна Слободен пристап до информации од јавен карактер
 
 Закон за државна статистика
 Програма за статистички истражувања

Слободен пристап до информации од јавен карактер 

Државен завод за статистика

Адреса:
Даме Груев 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3295600
факс: 02 3111336

Интернет страна: 
www.stat.gov.mk

Службени лица за посредување информации од јавен карактер

Кристина Рочевска
советник
контакт телефон: 02 3295 771
e-mail: 
kristina.rocevska@stat.gov.mk

Бранко Хиниќ
раководител на одделение
контакт телефон: 02 3295 768; 
e-mail: 
branko.hinic@stat.gov.mk

 

Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено пријавување е пријавување со кое се пренесува разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

На укажувачот му се обезбедува заштита согласно со Законот за заштита на укажувачи и му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.

Службено лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Слободан Малевски
Раководител на Сектор за поддршка на работењето на директорот
телефон: (02) 3295 - 679
e-mail: slobodan.malevski@stat.gov.mk

Лице службеник за млади:

Александар Лазаров
Помлад соработник во Секторот за национални сметки
телефон: (02) 3295 - 785
e-mail: aleksl@stat.gov.mk


 Закон за заштита на укажувачи
 Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор од Министерство за правда
 Упатство за начинот на постапување при заштитено внатрешно пријавување
 Пристап до информации од јавен карактер

 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Образец: Барање за пристап до информации од јавен карактер
 Образец: Жалба
 Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација
 Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 Биро за јавни набавки
 Препорака за објавување на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер на веб локациитe на имателите на информации
 Одговорени барања за слободен пристап од информации од јавен карактер
 Препорака за проактивност
 Упатство за проактивна транспарентност
 Листа на информации од јавен карактер
 Упатство за начинот на постапување при давање информации од јавен карактер
 Годишен извештај, 2023 год.
 Годишен извештај, 2022 год.
 Годишен извештај, 2021 год.
 Годишен план за спречување на корупцијата во ДЗС во 2021 г.


© Државен завод за статистика