+A   |  -A
ïïï: 231 | âââ: 73101
Skip Navigation Links
 

Одговорени барања за слободен пристап од информации од јавен карактер 

2021

Барање 2021 - 1
Барање 2021 - 2

2020

Барање 2020 - 1
Барање 2020 - 2

2018

Барање 2018 - 1
Барање 2018 - 2
Барање 2018 - 3
Барање 2018 - 4
Барање 2018 - 5
Барање 2018 - 6
Барање 2018 - 7
Барање 2018 - 8
Барање 2018 - 9
Барање 2018 - 10
Барање 2018 - 11
Барање 2018 - 12
Барање 2018 - 13
Барање 2018 - 14
Барање 2018 - 15
Барање 2018 - 16
Барање 2018 - 17
Барање 2018 - 18
Барање 2018 - 19
Барање 2018 - 20

2017

Барање 2017 - 1
Барање 2017 - 2
Барање 2017 - 3
Барање 2017 - 4
Барање 2017 - 5
Барање 2017 - 6
Барање 2017 - 7
Барање 2017 - 8
Барање 2017 - 9
Барање 2017 - 10
Барање 2017 - 11

2016

Барање 2016 - 1
Барање 2016 - 2
Барање 2016 - 3
Барање 2016 - 4
Барање 2016 - 5
Барање 2016 - 6
Барање 2016 - 7
Барање 2016 - 8
Барање 2016 - 9
Барање 2016 - 10
Барање 2016 - 11
Барање 2016 - 12
Барање 2016 - 13
Барање 2016 - 14
Барање 2016 - 15
Барање 2016 - 16
Барање 2016 - 17
Барање 2016 - 18

2015

Барање 2015 - 1
Барање 2015 - 2© Државен завод за статистика