+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Оглас за работно место
  Оглас за работно место
 


 Последни објавени соопштенија

Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2020 година
петок, 30 октомври 2020

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во септември 2020 година, во споредба со септември 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 2.3 %, а реално за 5.3...   104


Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2020 година
петок, 30 октомври 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во септември 2020 година, во однос на септември 2019 година, изнесува 95.3.

Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во септември 2020 година, во однос на септември 2019 година, бележи опаѓање од...   2  
30.10.2020Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2019 година - претходни податоци
30.10.2020Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година - претходни податоци -
29.10.2020Индекси на индустриското производство, септември 2020 година
28.10.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2020
26.10.2020Енергија, август 2020 година - претходни податоци -
22.10.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2020 година
22.10.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2020 година
22.10.2020Структурни деловни статистики, 2019 година - претходни податоци -


Следни соопштенија
     
05.11.2020Индекси на цените во угостителството10.2020
06.11.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-09.2020
09.11.2020Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2020
10.11.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари09.2020
10.11.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно09.2020
10.11.2020Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)09.2020
12.11.2020Издадени одобренија за градење09.2020
12.11.2020Туризам09.2020
13.11.2020Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIII.2020
13.11.2020Индекси на прометот во индустријата09.2020


   Последни објавени публикации


  Статистички годишник, 2020 
  четврток, 29 октомври 2020

 

Пред вас е најновото издание на една од најстарите и највредни едиции на Државниот завод за статистика -   Статистичкиот годишник на Република Северна Македонија.

Прикажани на...
 
  HyperLink  Регионите во Република Северна Македонија, 2020 
  понеделник, 26 октомври 2020

 

Запознајте ја Република Северна Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските, социоекономските, културните,...
 
  HyperLink  Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација 
  вторник, 20 октомври 2020

  ...
 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  среда, 30 септември 2020

 

Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2019/2020 година, како и...
 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика