+A   |  -A
ппп: 575 | ввв: 124505
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2014
петок, 31 октомври 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2014 година, 68.3% од
домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за 3.3 процентни поени повеќе во споредба со
истиот период од 2013 година. Учеството на домаќинствата со широкопојасен интернет во вкупниот број на   77

Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2014
петок, 31 октомври 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во
септември 2014 година, во однос на септември 2013 година, изнесува 110.4.
Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во септември 2014 година, во однос на
септември 2013 година, бележи...
  2

  
31.10.2014Структурни деловни статистики, 2013 -претходни податоци-
29.10.2014Индекс на индустриското производство, септември 2014
28.10.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2014
28.10.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2014
27.10.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во септември 2014 година
24.10.2014Енергија, август 2014 - претходни податоци -
20.10.2014Енергетски биланси, 2013 -претходни податоци-
15.10.2014Туризам, август 2014 година


Следни соопштенија:
     
04.11.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2014
05.11.2014Индекси на цените во угостителството10.2014
07.11.2014Издадени одобренија за градење09.2014
07.11.2014Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2014
11.11.2014Откуп и продажба на земјоделски производи09.2014
12.11.2014Туризам09.2014
13.11.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2014
14.11.2014Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-09.2014
14.11.2014Деловни тенденции во градежништвотоIII.2014
14.11.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари - претходни податоци09.2014

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink