+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Енергија, ноември 2019 година - претходни податоци
петок, 24 јануари 2020

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, ноември 2019 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември 2019 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 648 735 МWh електрична енергија, 20.833 мил. нм3 природен гас, 517 558 тони јаглен и 93 729 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното...   117


Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2019 година
среда, 22 јануари 2020

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во трговијата на мало во четвртото тримесечје од 2019 година е за 0.3 процентни поени повисок во однос на претходното тримесечје, а e зголемен за 0.5 процентни поени во однос на истото тримесечје од 2018 година.

Eкономската состојба на...   55  
22.01.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2019 година
22.01.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, ноември 2019 година
20.01.2020Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје од 2019 година
17.01.2020Индекси на цените во земјоделството, декември 2019 година
17.01.2020Индекси на прометот во индустријата, ноември 2019 година
16.01.2020Издадени одобренија за градење, ноември 2019 година
16.01.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2019 година
14.01.2020Туризам, ноември 2019 година


Следни соопштенија
     
28.01.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2019
30.01.2020Индекси на индустриското производство12.2019
31.01.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата12.2019
31.01.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2019
05.02.2020Индекси на цените во угостителството01.2020
05.02.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-12.2019
10.02.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2019
10.02.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2019
10.02.2020Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)12.2019
12.02.2020Туризам12.2019


   Последни објавени публикации


  Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019 
  петок, 17 јануари 2020

 

Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на постдипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) на високообразовните установи и научните установи...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 02 јануари 2020

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  МакСтат избор 
  петок, 20 декември 2019

  Почитувани корисници,

Како дел од европското статистичко семејство, Државниот завод за статистика, во ова издание, на еден поинаков начин презентира податоци за Република Северна Македонија и...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  среда, 18 декември 2019

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-развојната дејност во Република Северна Македонија за 2018 година.

Истражувањето се спроведува со...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика