+A   |  -A
ппп: 167 | ввв: 80066
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, ноември 2016 година
вторник, 24 јануари 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во ноември 2016 година, во однос на ноември 2015 година, изнесува 101.9.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен во секторите: Рударство и вадење...
  41

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2016 година
вторник, 24 јануари 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во ноември 2016 година, во однос на ноември 2015 година, изнесува 101.8.


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен во секторите: Рударство и вадење...   40  
18.01.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2016
16.01.2017Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2016 година
16.01.2017Индекси на прометот во индустријата, ноември 2016
16.01.2017Индекси на цените во земјоделството, декември 2016 година
13.01.2017Издадени одобренија за градење, ноември 2016 година
13.01.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2016
13.01.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2016
12.01.2017Туризам, ноември 2016


Следни соопштенија
     
25.01.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2016
27.01.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2016
30.01.2017Индекси на индустриското производство12.2016
30.01.2017Структурно истражување за земјоделските стопанства01.06.2015 - 31.05.2016
31.01.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2016
31.01.2017Индекси на работниците во индустријата12.2016
03.02.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-12.2016
06.02.2017Индекси на цените во угостителството01.2017
10.02.2017Издадени одобренија за градење12.2016
13.02.2017Индекси на прометот во индустријата12.2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 30 декември 2016

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  среда, 28 декември 2016

  Државниот завод за статистика за шести пат во 2015 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за
живеење 2015 кое претставува извор на...

 
  HyperLink  Научна и истражувачко-развојна дејност 
  среда, 28 декември 2016

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко- развојната дејност во Република Македонија за 2015 година.

Истражувањето се спроведува со...

 
  HyperLink  Дипломирани студенти 
  среда, 28 декември 2016

  Во овој Статистички преглед Државниот завод за статистика објавува статистички податоци за
дипломираните студенти на високообразовните установи во 2015 година, како и податоци за...

 
  HyperLinkИнфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика