+A   |  -A
ппп: 1535 | ввв: 298564
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Слободни работни места, второ тримесечје од 2015 година
среда, 02 септември 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2015 година, стапката на
слободни работни места изнесува 1.47%.


Највисока стапка на слободни работни места има во секторот З-Објекти за сместување и сервисни дејности
со храна и изнесува 3.36%, додека најмала е стапката во секторот Г...   112


Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2015 година
понеделник, 31 август 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во
јули 2015 година, во однос на јули 2014 година, изнесува 101.3.
Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во јули 2015 година, во однос на јули 2014
година, бележи...
  2


  
31.08.2015Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2015
31.08.2015Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие од 2015
27.08.2015Техничка култура во Република Македонија, 2014 година
27.08.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2015
27.08.2015Индекси на индустриското производство, јули 2015 година
27.08.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јуни 2015
27.08.2015Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2015 година
27.08.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2015


Следни соопштенија
     
04.09.2015Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеII 2015
04.09.2015Индекси на цените во угостителството08.2015
04.09.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-07.2015
07.09.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало08.2015
10.09.2015Издадени одобренија за градење07.2015
11.09.2015Активно население - дефинитивни податоциII 2015
14.09.2015Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциII 2015
14.09.2015Туризам07.2015
15.09.2015Индекси на прометот во индустријата07.2015
15.09.2015Индекси на цените во земјоделството08.2015


   Последни објавени публикации


  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија 
  среда, 02 септември 2015

  Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 02 септември 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Градежништвото во Република Македонија 
  вторник, 01 септември 2015

  Во согласност со својата пракса, Државниот завод за статистика го објавува овој Статистички преглед за состојбата во градежништвото во Република Македонија.
За периодот од...

 
  HyperLink  Дипломирани студенти 
  четврток, 27 август 2015

  Во овој Статистички преглед Државниот завод за статистика објавува статистички податоци за дипломираните студенти на високообразовните установи во 2013 година, како и податоци за магистри,...
 
  HyperLink  

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП© Државен завод за статистика