+A   |  -A
ппп: 5376 | ввв: 209845
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2018 година
среда, 15 август 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2018 година, откупот и продажбата на
земјоделски производи се намалени за 4.4% во однос на истиот период од претходната година.
Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 14.0%, а кај продажбата   44

Издадени одобренија за градење, јуни 2018 година
среда, 15 август 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2018 се издадени 205 одобренија за градење, што е за
10.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 2 945 737 илјади денари,
што е за...
  50


  
15.08.2018Индекси на прометот во индустријата, јуни 2018 година
15.08.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јули 2018 година
13.08.2018Индекси на цените во земјоделството, јули 2018
13.08.2018Туризам, јуни 2018 година
10.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2018
10.08.2018Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2018 година
10.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2018
10.08.2018Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2018


Следни соопштенија
     
17.08.2018Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-06.2018
17.08.2018Превезени патници со автобусиII.2018
17.08.2018Техничка култура2017
21.08.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2018
21.08.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2018
24.08.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2018
24.08.2018Превезени патници и стокиII.2018
27.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2018
29.08.2018Природно движење на населението - претходни податоциII.2018
30.08.2018Индекси на индустриското производство07.2018


   Последни објавени публикации


  Анкета за цената на трудот, 2016 
  петок, 03 август 2018

 

Воспоставувањето сеопфатен статистички информативен систем за пазарот на трудот е една од приоритетните
развојни цели на Државниот завод за статистика.

Податоците за платите и...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај, 07 2018 
  вторник, 31 јули 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 06 јули 2018

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во
Република Македонија за 2017 година и споредбени показатели за периодот...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 јуни 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика