+A   |  -A
ппп: 159 | ввв: 69509
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, ноември 2016
среда, 07 декември 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот и индексот на
цените на мало во ноември 2016 година, во однос на претходниот месец, изнесува 99.8.


Намалувањето на индексот на трошоците на животот од 0.2% во ноември 2016 година, во споредба со
претходниот месец,...   39


Стоковна размена со странство, јануари - октомври 2016
понеделник, 05 декември 2016

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република
Македонија, во периодот јануари-октомври 2016 година, изнесува 219 292 570 илјади денари и бележи пораст од 5.8% во
однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари-октомври...   78  
05.12.2016Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2016 година
05.12.2016Индекси на цените на угостителските услуги, ноември 2016 година
02.12.2016Слободни работни места, трето тримесечје 2016 година
30.11.2016Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2016 година
30.11.2016Индекс на бројот на работниците во индустријата, октомври 2016 година
29.11.2016Индекс на индустриското производство, октомври 2016
28.11.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2016
25.11.2016Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2014


Следни соопштенија
     
09.12.2016Активно населениеIII.2016
09.12.2016Бруто-домашен производ, тримесечни податоциIII.2016
09.12.2016Издадени одобренија за градење10.2016
09.12.2016Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни2015/2016
12.12.2016Промет во трговијата на големо, по производи2015
12.12.2016Промет во трговијата на мало, по производи 2015
12.12.2016Туризам10.2016
15.12.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2016
15.12.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2016
15.12.2016Индекси на цените во земјоделството11.2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  среда, 30 ноември 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Запишани студенти на последипломски студии 
  среда, 30 ноември 2016

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на последипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) во академската 2015/2016 година на високообразовните...
 
  HyperLink  МакСтат избор 
  понеделник, 14 ноември 2016

  Пред вас е најновото издание на Државниот завод за статистика со кое направивме обид на еден поинаков начин да презентираме дел од податоците со кои...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 01 ноември 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика