+A   |  -A
ппп: 224 | ввв: 76248
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2015 година
вторник, 28 јули 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во мај 2015 година, во однос на мај 2014 година, изнесува 102.7.
Ваквото зголемување е резултат, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен во секторите: Уметност, забава и...
  40

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2015
вторник, 28 јули 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во мај 2015 година, во однос на мај 2014 година, изнесува 103.1
Ваквото зголемување е резултат, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Уметност, забава и...
  41


  
28.07.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2015
24.07.2015Енергија, мај 2015
- претходни податоци -
20.07.2015Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2014/2015 година
(прв циклус на студии)
20.07.2015Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2015
16.07.2015Домови - интернати за ученици и студенти, 2014/2015 година
-претходни податоци-
15.07.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2015
15.07.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2015
15.07.2015Индекси на цените во земјоделството, јуни 2015


Следни соопштенија
     
29.07.2015Индекси на индустриското производство06.2015
31.07.2015Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2015
31.07.2015Индекси на работниците во индустријата06.2015
05.08.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2015
06.08.2015Индекси на цените во угостителството07.2015
07.08.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2015
10.08.2015Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиII 2015
13.08.2015Туризам06.2015
14.08.2015Деловни тенденции во градежништвотоII 2015
14.08.2015Индекси на цените во земјоделството07.2015


   Последни објавени публикации


  Шумарство 
  среда, 22 јули 2015

  Државниот завод за статистика го подготви последното издание од областа на статистиката на шумарството со цел да се задоволат потребите на корисниците за податоци од...
 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  среда, 22 јули 2015

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Македонија за 2014 година и споредбени показатели за периодот 1994-2014...
 
  HyperLink  Сточарство 
  понеделник, 20 јули 2015

  Во статистичкиот преглед Сточарството во Република Македонија, 2014 год., се систематизирани и презентирани податоци за бројот на добитокот и живината, како и податоци за производството...
 
  HyperLink  Процени на населението според полот и возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС3-2007 година) 
  среда, 15 јули 2015

  Во оваа публикација се презентирани процените на населението на 30.06. 2014 и на 31.12.2014 година, по пол и по возраст, на национално и на општинско...
 
  HyperLink  

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП© Државен завод за статистика