+A   |  -A
ппп: 276 | ввв: 97181
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Индекси на цените во земјоделството, август 2014
понеделник, 15 септември 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во август 2014
година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 4.2%, а кај аутпутот е зголемен
за 6.6%.
Во август 2014 година, во споредба со август 2013 година,...
  43

Индекс на прометот во индустријата, јули 2014
понеделник, 15 септември 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата во јули 2014
година, во однос на јули 2013 година, изнесува 112.2.
Индексот на прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во јули 2014, во однос на јули 2013 година,
бележи опаѓање од 14.4%, а...
  102

  
15.09.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2014
15.09.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2014
12.09.2014Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2014 година
12.09.2014Туризам, јули 2014
12.09.2014Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работната сила, II тримесечје 2014 година
12.09.2014Откуп и продажба на земјоделски производи, јули 2014
12.09.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2014
10.09.2014Издадени одобренија за градење, јули 2014


Следни соопштенија:
     
16.09.2014Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци07.2014
19.09.2014Регионални сметки во земјоделството2012
25.09.2014Енергија - претходни податоци07.2014
26.09.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија08.2014
26.09.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци08.2014
26.09.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2014
26.09.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен07.2014
30.09.2014Бруто-домашен производ - претходни податоци2013
30.09.2014Инвестиции во основни средства - претходни податоци2013
30.09.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци08.2014


Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink