+A   |  -A
ппп: 187 | ввв: 93844
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2014 година -Претходни податоци-
понеделник, 02 март 2015

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во 2014 година, со состојба на 30 септември,
вкупниот број на деца во установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки изнесува 30 107
што претставува зголемување за 3.4% во однос на 2013 година.
Со годишните извештаи...
  25

Слободни работни места, четврто тримесечје од 2014 година
понеделник, 02 март 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2014 година, стапката на
слободни работни места изнесува 1.37%.


Највисока стапка на слободни работни места има секторот Л Административни и помошни услужни дејности
и изнесува 2.19%, додека најмала е стапката во секторот Г - Снабдување со...   112


  
27.02.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2015
27.02.2015Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2014
- претходни податоци -
27.02.2015Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2015
26.02.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, декември2014
26.02.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2014
25.02.2015Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2014 година
-претходни податоци-
25.02.2015Енергија, декември 2014
- претходни податоци -
25.02.2015Трошоци за заштита на животната средина, 2013


Следни соопштенија:
     
05.03.2015Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV 2014
05.03.2015Индекси на цените во угостителството02.2015
05.03.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01.2015
05.03.2015Превезени патници и стокиIV 2014
06.03.2015Издадени одобренија за градење01.2015
06.03.2015Индекси на индустриското производство01.2015
09.03.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало02.2015
09.03.2015Просечна цена на 1m2 станбена површина2014
10.03.2015Индекси на работниците во индустријата01.2015
10.03.2015Откуп и продажба на земјоделски производи01.2015

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink