+A   |  -A
ппп: 1866 | ввв: 91739
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Број на дипломирани студенти во 2017 година
среда, 23 мај 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, добиени врз основа на пристигнатите извештаи, во Република
Македонија, во 2017 година, бројот на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и
факултетите, во споредба со 2016 година, е зголемен за 3.6 %.
Од вкупниот број дипломирани студенти,...
  28

Енергија, март 2018 година
- претходни податоци -

среда, 23 мај 2018

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, март 2018 година

 
Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2018 година, во Република Македонија, вкупната
потрошувачка по видови енергенти изнесува: 728 232 МWh електрична енергија, 26.221 мил. нм3 природен гас,
388 084 тони јаглен и 73 370...   117  
22.05.2018Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2016 година
21.05.2018Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2018 година
21.05.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2018 година
21.05.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2018 година
18.05.2018Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - март 2018 година
16.05.2018Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2017 година – дефинитивни податоци
16.05.2018Филмски претстави и посетители, 2017 година
15.05.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2018 година


Следни соопштенија
     
28.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2018
28.05.2018Превезени патници и стокиI.2018
28.05.2018Природно движење на населението - претходни податоциI.2018
29.05.2018Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2017
30.05.2018Индекси на индустриското производство04.2018
30.05.2018Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела2017
31.05.2018Демографија на претпријатија2016
31.05.2018Индекси на прометот во секторот Трговија04.2018
31.05.2018Индекси на работниците во индустријата04.2018
31.05.2018Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2018


   Последни објавени публикации


  Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија 
  четврток, 17 мај 2018

  Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.18.01, „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2017 година”, се презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката на...
 
  HyperLink  Полјоделство, овоштарство и лозарство 
  петок, 04 мај 2018

 

Во статистичкиот преглед „Полјоделство, овоштарство и лозарство, 2017“ се систематизирани и
презентирани податоците за површините по категории на користење, површините и производството на
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 02 мај 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Попис на просторот на високообразовните установи 
  понеделник, 30 април 2018

  Во публикацијата се презентирани резултатите од Пописот на просторот на високообразовните установи - факултети и високи стручни школи во Република Македонија, кој е спроведен електронски...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика