+A   |  -A
ппп: 85 | ввв: 67696
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Инвестиции во основни средства во Република Македонија за 2013 година
- претходни податоци-

вторник, 30 септември 2014

Податоците за инвестициите во основни средства се подготвени според методологијата на европски сметки
на сметки 2010 (ЕСС 2010). Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вредноста на
инвестициите во основни средства во Република Македонија во 2013 година изнесува 117382 милиони денари.


Номиналниот пораст на вредноста на...   34


Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2013 година -претходни податоци
вторник, 30 септември 2014

Податоците за бруто-домашниот производ (БДП) за 2012 и 2013 година се подготвени според методологијата
на европскиот систем на сметки 2010 (ЕСС 2010)1) и се дел од подготвената ревизија за серија на годишни
податоци поради методолошки подобрувања и имплементирање на принципите на оваа методологија.
Според претходните...   32


  
30.09.2014Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2014
26.09.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2014
26.09.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2014
26.09.2014Индекс на индустриското производство, август 2014
26.09.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во август 2014 година
25.09.2014Енергија, јули 2014 - претходни податоци -
19.09.2014Регионални сметки во земјоделството, 2012
16.09.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2014


Следни соопштенија:
     
03.10.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-08.2014
06.10.2014Индекси на цените во угостителството09.2014
07.10.2014Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2014
09.10.2014Издадени одобренија за градење08.2014
10.10.2014Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2014
10.10.2014Откуп и продажба на земјоделски производи08.2014
13.10.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2014
15.10.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари - претходни податоци08.2014
15.10.2014Индекси на прометот во индустријата - претходни податоци08.2014
15.10.2014Индекси на цените во земјоделството - претходни податоци09.2014

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink