+A   |  -A
ппп: 216 | ввв: 71049
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2016 година
понеделник, 20 февруари 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2016 година, во однос на
истиот период од 2015 година, вкупниот број на превезени патници во патниот патнички превоз е намален
за 8.2%. Според видот на превоз, бројот на превезените патници во градскиот превоз е намален за...   126


Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2016 година
четврток, 16 февруари 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2016 година, откупот и продажбата на
земјоделски производи се зголемени за 39.3% во однос на истиот период од претходната година.
Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 65.4%, а кај
продажбата...
  44


  
16.02.2017Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје од 2016 година
15.02.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јануари 2017
15.02.2017Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-декември 2016
15.02.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2016
15.02.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2016
14.02.2017Индекси на цените во земјоделството, јануари 2017
14.02.2017Попис на угостителските капацитети, 2016 - Први резултати
14.02.2017Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јануари 2017


Следни соопштенија
     
22.02.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен12.2016
22.02.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен12.2016
24.02.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци12.2016
24.02.2017Природно движење на населението- претходни податоци - претходни податоциIV 2016
27.02.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2017
28.02.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци01.2017
28.02.2017Цени на електрична енергија и природен гас07-12.2016
01.03.2017Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки2016
02.03.2017Превезени патници и стокиIV 2016
02.03.2017Слободни работни местаIV 2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 јануари 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 30 декември 2016

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  среда, 28 декември 2016

  Државниот завод за статистика за шести пат во 2015 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за
живеење 2015 кое претставува извор на...

 
  HyperLink  Научна и истражувачко-развојна дејност 
  среда, 28 декември 2016

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко- развојната дејност во Република Македонија за 2015 година.

Истражувањето се спроведува со...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика