+A   |  -A
ппп: 179 | ввв: 70833
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Енергетски биланси, 2013 -претходни податоци-
понеделник, 20 октомври 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2013 година, вкупното примарно производство на
енергија во Република Македонија изнесуваше 1 373 408 toe или 50.5% од вкупно потребната енергија.
Вкупната потребна енергија за 2013 година изнесуваше 2 721 727 toe.
Најголеми финални потрошувачи на енергија во 2013...
  64

Туризам, август 2014 година
среда, 15 октомври 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во август 2014 година изнесува
145 445, а бројот на ноќевањата изнесува 630 230.
Бројот на туристите во август 2014 година, во однос на август 2013 година, е зголемен за 14.0%, а бројот на
ноќевањата е зголемен...
  69

  
15.10.2014Индекси на цените во земјоделството, септември 2014
15.10.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2014
15.10.2014Индекси на прометот во индустријата, август 2014
15.10.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2014
15.10.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2014
13.10.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2014
10.10.2014Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2014
10.10.2014Откуп и продажба на земјоделски производи, август 2014


Следни соопштенија:
     
24.10.2014Енергија - претходни податоци08.2014
27.10.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија09.2014
28.10.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен08.2014
28.10.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен08.2014
29.10.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци09.2014
31.10.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци09.2014
31.10.2014Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2014
31.10.2014Структурни деловни статистики - претходни податоци2013
04.11.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2014
05.11.2014Индекси на цените во угостителството10.2014

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink