+A   |  -A
ппп: 218 | ввв: 66181
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2016 година
вторник, 22 мај 2018

Прикажаните податоци на Државниот завод за статистика претставуваат резултати за зафатени, користени и испуштени
води во 2016 година.


Вкупното количество зафатена вода од индустриските претпријатија во 2016 година изнесуваше вкупно
3 709 милиони м3, при што секторот Г - Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација...   131


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2018 година
понеделник, 21 мај 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во март 2018 година, во однос на март 2017 година, изнесува 105.3.


Ваквото зголемување се должи, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Рударство и вадење...   41  
21.05.2018Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2018 година
21.05.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2018 година
18.05.2018Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - март 2018 година
16.05.2018Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2017 година – дефинитивни податоци
16.05.2018Филмски претстави и посетители, 2017 година
15.05.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2018 година
15.05.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, април 2018 година
15.05.2018Индекси на цените во земјоделството, април 2018 година


Следни соопштенија
     
23.05.2018Дипломирани студенти на високите школи и факултетите2017
23.05.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци03.2018
28.05.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2018
28.05.2018Превезени патници и стокиI.2018
28.05.2018Природно движење на населението - претходни податоциI.2018
29.05.2018Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2017
30.05.2018Индекси на индустриското производство04.2018
30.05.2018Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела2017
31.05.2018Демографија на претпријатија2016
31.05.2018Индекси на работниците во индустријата04.2018


   Последни објавени публикации


  Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија 
  четврток, 17 мај 2018

  Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.18.01, „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2017 година”, се презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката на...
 
  HyperLink  Полјоделство, овоштарство и лозарство 
  петок, 04 мај 2018

 

Во статистичкиот преглед „Полјоделство, овоштарство и лозарство, 2017“ се систематизирани и
презентирани податоците за површините по категории на користење, површините и производството на
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 02 мај 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Попис на просторот на високообразовните установи 
  понеделник, 30 април 2018

  Во публикацијата се презентирани резултатите од Пописот на просторот на високообразовните установи - факултети и високи стручни школи во Република Македонија, кој е спроведен електронски...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика