+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Индекс на цените на угостителските услуги, јули 2020 година
среда, 05 август 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во јули 2020 година, во споредба со јуни 2020 година, е намален за 0.3 %. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите Храна за 1.0 %, Алкохолни пијалаци за 1.3 % и Безалкохолни пијалаци...   5


Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2020 година
петок, 31 јули 2020

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во јуни 2020 година, во споредба со јуни 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 3.3 %, а реално за 7.4...   104  
31.07.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2020 година
30.07.2020Индекси на индустриското производство, јуни 2020 година
29.07.2020Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2019 година
28.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, jуни 2020 година
24.07.2020Енергија, мај 2020 година - претходни податоци -
20.07.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2020 година
20.07.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2020 година
20.07.2020Домови и интернати за ученици и студенти, 2019/2020 година


Следни соопштенија
     
06.08.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-06.2020
07.08.2020Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2020
10.08.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2020
10.08.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно06.2020
10.08.2020Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2020
10.08.2020Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиII.2020
12.08.2020Туризам06.2020
14.08.2020Издадени одобренија за градење06.2020
14.08.2020Индекси на прометот во индустријата06.2020
14.08.2020Индекси на цените во земјоделството07.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 јули 2020

 

HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 31 јули 2020

 

Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2019 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Северна Македонија во бројки 
  петок, 19 јуни 2020

 

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците за општите и...
 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика