+A   |  -A
ппп: 995 | ввв: 237636
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната тековна економска состојба во второто тримесечје од 2014 година
понеделник, 18 август 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, раководителите на деловните субјекти оцениле дека
економската состојба на нивните деловни субјекти од областа на трговијата на мало, во второто тримесечје од
2014 година е поповолна во однос на првото тримесечје од 2014 година, а е поповолна и во однос на...
  55

Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-06 2014
понеделник, 18 август 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари-јуни 2014 година, вкупната вредност
на договорените градежни работи во странство изнесува 6 046 991 илјади денари што е за 27.7% повеќе во
споредба со истиот период од претходната година.
Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија...
  52

  
15.08.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во второто тримесечје од 2014 година
15.08.2014Индекси на цените во земјоделството, јули 2014
15.08.2014Индекси на прометот во индустријата, јуни 2014
15.08.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2014
15.08.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2014
15.08.2014Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје од 2014 година
15.08.2014Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, I-VI 2014
15.08.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2014


Следни соопштенија:
     
25.08.2014Енергија - претходни податоци06.2014
26.08.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија07.2014
26.08.2014Природно движење на населението - претходни податоциII.2014
27.08.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци07.2014
27.08.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2014
27.08.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2014
29.08.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци07.2014
29.08.2014Превезени патници и стокиII.2014
29.08.2014Цени на електрична енергија и природен гас - претходни податоци01-06.2014
01.09.2014Слободни работни местаII.2014


Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink