+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Енергетски биланси, 2017 - претходни податоци
петок, 19 октомври 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, вкупното бруто-примарно
производство на енергија во Република Македонија изнесува 1 161 152 toe или 42.3 % од вкупно потребната
енергија.
Вкупната потребна енергија за 2016 година изнесува 2 742 636 toe.
Најголеми финални потрошувачи на енергија...
  64

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2018 година
петок, 19 октомври 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во август 2018 година, во однос на август 2017 година, изнесува 105.6
Ваквото зголемување се должи, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен
во секторите: Информации и комуникации...
  41


  
19.10.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2018 година
18.10.2018Енергетски биланси, 2016, дефинитивни податоци
17.10.2018Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2018
17.10.2018Деловни тенденции во трговијата на мало, третото тримесечје од 2018 година
16.10.2018Структурни деловни статистики, 2017 година, претходни податоци
15.10.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, септември 2018 година
15.10.2018Индекси на цените во земјоделството, септември 2018 година
12.10.2018Туризам, август 2018 година


Следни соопштенија
     
22.10.2018Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2018
25.10.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2018
26.10.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2018
26.10.2018Лаекен индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2017
30.10.2018Индекси на индустриското производство09.2018
31.10.2018Индекси на прометот во секторот Трговија09.2018
31.10.2018Индекси на работниците во индустријата09.2018
31.10.2018Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2018
05.11.2018Индекси на цените во угостителството10.2018
05.11.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2018


   Последни објавени публикации


  Статистички годишник 
  петок, 19 октомври 2018

 

Во 73-годишното постоење на Државниот завод за статистика, 65 години се обележани со единствена, исклучителна и вредна едиција за државата - изданијата на ...
 
  HyperLink  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица 
  петок, 05 октомври 2018

  Статистичкиот преглед број 2.4.18.10/901 со периодика 2017 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.17.11/884 со периодика 2016 година.

Публикацијата содржи податоци за...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 септември 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  среда, 26 септември 2018

  Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните
студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2017/2018 година, како...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика