+A   |  -A
ппп: 193 | ввв: 95738
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2017 година
сабота, 27 мај 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во април 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 0.1% на месечно ниво и за 0.3% на годишно ниво.
Во април 2017, во споредба со март 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на...
  3

Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2017 година - претходни податоци
сабота, 27 мај 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во првото тримесечје од 2017 година, во споредба со истиот период од претходната година, е намален за 3.6% и изнесува 5 340 живородени деца.
Бројот на умрените лица во првото тримесечје од 2017 година бележи зголемување од 11.6%...
  9


  
27.05.2017Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2017 година
25.05.2017Енергија, март 2017 година - претходни податоци
23.05.2017Број на дипломирани студенти во 2016 година
22.05.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2017 година
22.05.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2017 година
19.05.2017Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2017 година
18.05.2017Образование на возрасни лица во Република Македонија Резултати од Анкетата за образование на возрасни лица, 2016 година
18.05.2017Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2015


Следни соопштенија
     
29.05.2017Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2016
30.05.2017Демографија на претпријатија2015
30.05.2017Индекси на индустриското производство04.2017
30.05.2017Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела2016
31.05.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци04.2017
31.05.2017Индекси на работниците во индустријата04.2017
31.05.2017Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва2016
01.06.2017Наталитет - дефинитивни податоци2016
01.06.2017Слободни работни местаI 2017
05.06.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-04.2017


   Последни објавени публикации


  Основни и средни училишта на крајот на учебната година 
  среда, 17 мај 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што се добиени од редовните годишни статистички...
 
  HyperLink  Основни и средни училишта на почетокот на учебната година 
  среда, 17 мај 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што се добиени од редовните годишни статистички...
 
  HyperLink  Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија 
  четврток, 11 мај 2017

  Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.17.01 „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2016 година” се
презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката...

 
  HyperLink  Анкета за работната сила 
  четврток, 11 мај 2017

  Податоците за економски активното население, вработеноста и невработеноста се основните статистички информации неопходни за следење на промените на пазарот на трудот.
Државниот завод за статистика спроведува...

 
  HyperLink


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика