+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

click

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2019
петок, 19 јули 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во мај 2019 година, во однос на мај 2018 година, изнесува 103.1.

Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Транспорт и складирање (10.0 %),...   40


Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2018/2019 година (прв циклус на студии)
петок, 19 јули 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, добиени врз основа на пристигнатите извештаи, во Република Северна Македонија, во академската 2018/2019 година се запишани вкупно 53 677 студенти, што претставува намалување за 5.7 % во однос на академската 2017/2018 година.

Бројот на запишани студентки изнесува 30 352 или 56.6 %.

  29


  
19.07.2019Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2019 година
19.07.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2019
18.07.2019Домови и интернати за ученици и студенти, 2018/2019
18.07.2019Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2019
16.07.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2019
15.07.2019Индекси на цените во земјоделството, јуни 2019
12.07.2019Индекси на прометот во индустријата, мај 2019
12.07.2019Туризам, мај 2019


Следни соопштенија
     
25.07.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2019
29.07.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2019
30.07.2019Индекси на индустриското производство06.2019
31.07.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2019
31.07.2019Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2019
06.08.2019Индекси на цените во угостителството07.2019
06.08.2019Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2019
07.08.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2019
09.08.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2019
09.08.2019Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2019


   Последни објавени публикации


  Природно движење на населението 
  петок, 19 јули 2019

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2018 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 јуни 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Северна Македонија во бројки 
  четврток, 13 јуни 2019

  Почитувани корисници,

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 мај 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика