+A   |  -A
ппп: 215 | ввв: 85738
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2014
четврток, 31 јули 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во
индустријата во јуни 2014 година, во однос на јуни 2013 година, изнесува 107.4.


Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во јуни 2014 година, во однос на
јуни 2013 година, бележи...   2


Индекси на индустриското производство, јуни 2014
вторник, 29 јули 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во
јуни 2014 година, во однос на јуни 2013 година, изнесува 104.9.


Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во јуни
2014 година, во однос на јуни 2013 година, бележи опаѓање...   1


  
29.07.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2014
29.07.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2014
25.07.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во јуни 2014
25.07.2014Енергија, мај 2014
- претходни податоци -
17.07.2014Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2013/2014 година(прв циклус на студии)
16.07.2014Домови - интернати за ученици и студенти, 2013/2014 година
15.07.2014Индекс на прометот во индустријата, мај 2014
15.07.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2014


Следни соопштенија:
     
05.08.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2014
06.08.2014Индекси на цените во угостителството07.2014
07.08.2014Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2014
08.08.2014Откуп и продажба на земјоделски производи06.2014
13.08.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2014
13.08.2014Туризам06.2014
14.08.2014Издадени одобренија за градење06.2014
15.08.2014Издадени одобренија за употреба на градежни објекти01-06.2014
15.08.2014Индекси на прометот во индустријата - претходни податоци06.2014
15.08.2014Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги - дефинитивни податоциII.2014


Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink