+A   |  -A
ппп: 12286 | ввв: 301140
Skip Navigation LinksНасловна
2017 во бројки

 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2017
четврток, 18 јануари 2018

Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на
доверба во четвртото тримесечје од 2017 година е помал за 0.1 процентен поен во однос на третото тримесечје,
а е зголемен за 0.7 процентни поени во однос на истото тримесечје од 2016 година.


Очекувањата...   54


Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2017 година
четврток, 18 јануари 2018

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во трговијата на мало во четвртото
тримесечје од 2017 година е зголемен за 0.1 процентен поен во однос на претходното тримесечје, а зголемен за 1.2
процентни поени во однос на истото тримесечје од 2016 година.


Eкономската состојба...   55  
18.01.2018Индекси на прометот во индустријата, ноември 2017
17.01.2018Индекси на цените во земјоделството, декември 2017 година
15.01.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2017
12.01.2018Туризам, ноември 2017 година
12.01.2018Издадени одобренија за градење, ноември 2017 година
10.01.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2017
10.01.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2017
09.01.2018Трошоци на живот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2017


Следни соопштенија
     
23.01.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен11.2017
23.01.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен11.2017
25.01.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2017
26.01.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2017
30.01.2018Индекси на индустриското производство12.2017
31.01.2018Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2017
31.01.2018Индекси на работниците во индустријата12.2017
05.02.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-12.2017
06.02.2018Индекси на цените во угостителството01.2018
09.02.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  четврток, 28 декември 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се...

 
  HyperLink  Структура и типологија на земјоделските стопанства 
  четврток, 28 декември 2017

  Почитувани корисници,

Пред вас е публикацијата „Структура и типологија на земјоделските стопанства“ во која се содржани податоци за индивидуалните земјоделски стопанства и деловните субјекти, нивната...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  вторник, 26 декември 2017

  Државниот завод за статистика за седми пат во 2016 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за живеење 2016 кое претставува извор на податоци...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика