+A   |  -A
ппп: 485 | ввв: 130915
Skip Navigation LinksНасловна

 
Конкурс за детски ликовни творби
 Последни објавени соопштенија

Стоковна размена со странство, јануари - март 2016
четврток, 05 мај 2016

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република
Македонија, во периодот јануари-март 2016 година, изнесува 60 649 158 илјади денари и бележи пораст од 5.9% во
однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари-март...   78


Индекси на цените на угостителските услуги, април 2016
четврток, 05 мај 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во април
2016 година, во споредба со март 2016 година, остана на исто ниво. Споредено по групи на услуги, зголемување
е забележано во групата Храна за 0.1%.


Индексот на цените на угостителските услуги во...   5  
04.05.2016Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2016
28.04.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2016
28.04.2016Музеи и музејски збирки во Република Македонија, 2015
28.04.2016Паркиралишта и гаражи, 2015
27.04.2016Индекси на индустриското производство, март 2016
27.04.2016Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2016
27.04.2016Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2016
25.04.2016Енергија, февруари 2016 - претходни податоци -


Следни соопштенија
     
09.05.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2016
10.05.2016Деловни тенденции во трговијата на малоI.2016
10.05.2016Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиI.2016
11.05.2016Издадени одобренија за градење03.2016
11.05.2016Такси-превоз на патници2015
12.05.2016Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоI.2016
12.05.2016Туризам03.2016
13.05.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2016
13.05.2016Индекси на прометот во индустријата03.2016
13.05.2016Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциI.2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  четврток, 05 мај 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Полјоделство, овоштарство и лозарство 
  четврток, 28 април 2016

  Во статистичкиот преглед "Полјоделство, овоштарство и лозарство, 2015" се систематизирани и презентирани податоците за површините по категории на користење, површините и производството на житни, индустриски,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 04 април 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 02 март 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП

 
© Државен завод за статистика