+A   |  -A
ппп: 368 | ввв: 107319
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2017 година
петок, 24 март 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во јануари 2017 година, во однос на јануари 2016 година, изнесува 102.2.


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен во секторите: Информации и комуникации...   40


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јануари 2017
петок, 24 март 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во јануари 2017 година, во однос на јануари 2016 година, изнесува 102.4


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Информации и комуникации...   41  
24.03.2017Енергија, јануари 2017 - претходни податоци
24.03.2017Основни и средни училишта во Република Македонија на почетокот на учебната 2016/2017 година
23.03.2017Магистри на науки и специјалисти, 2016
23.03.2017Доктори на науки, 2016
23.03.2017Број на активни деловни субјекти, 2016 година
20.03.2017Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, 2016
17.03.2017Стоковна размена со странство, јануари - декември 2015
17.03.2017Основни и средни училишта на крајот на учебната 2015/2016 година


Следни соопштенија
     
28.03.2017Земјоделски површини и растително производство2016
28.03.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 02.2017
29.03.2017Економски сметки во земјоделството, по тековни цени2015
31.03.2017Број на добиток2016
31.03.2017Добиточно производство2016
31.03.2017Индекси на индустриското производство02.2017
31.03.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци02.2017
31.03.2017Индекси на работниците во индустријата02.2017
04.04.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2017
05.04.2017Индекси на цените во угостителството03.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  вторник, 28 февруари 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 јануари 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 30 декември 2016

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  среда, 28 декември 2016

  Државниот завод за статистика за шести пат во 2015 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за
живеење 2015 кое претставува извор на...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика