+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Издадени одобренија за градење, септември 2018 година
понеделник, 12 ноември 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2018 година се издадени 219 одобренија за градење, што е за 1.4 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 2 051 068 илјади денари, што е за 42.6...   50


Туризам, септември 2018 година
понеделник, 12 ноември 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во септември 2018 година изнесува 108 711, а бројот на ноќевањата изнесува 260 320.

Бројот на туристите во септември 2018 година, во однос на септември 2017 година, е зголемен за 4.4 %, а бројот на ноќевањата е зголемен за 7.3...   69  
09.11.2018Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2018 година
09.11.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2018 година
09.11.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2018 година
07.11.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, октомври 2018 година
05.11.2018Стоковна размена со странство, јануари - септември 2018
05.11.2018Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2018 година
31.10.2018Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2018
31.10.2018Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2018 година


Следни соопштенија
     
15.11.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2018
15.11.2018Енергија, месечни податоци - дефинитивни податоци2016
15.11.2018Индекси на прометот во индустријата09.2018
15.11.2018Индекси на цените во земјоделството10.2018
15.11.2018Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIII.2018
15.11.2018Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиIII.2018
16.11.2018Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-09.2018
19.11.2018Превезени патници со автобусиIII.2018
20.11.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2018
20.11.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2018


   Последни објавени публикации


  Бруто-домашен производ 
  среда, 31 октомври 2018

  Почитувани корисници,

Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки. Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2014 – 2016...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 октомври 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Регионите во Република Македонија 
  петок, 26 октомври 2018

  Запознајте ја Република Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските, социоекономските, културните, просторните...
 
  HyperLink  Статистички годишник 
  петок, 19 октомври 2018

 

Во 73-годишното постоење на Државниот завод за статистика, 65 години се обележани со единствена, исклучителна и вредна едиција за државата - изданијата на ...
 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика