+A   |  -A
ппп: 553 | ввв: 87530
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јануари 2015
петок, 27 март 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во јануари 2015 година, во однос на јануари 2014 година, изнесува 102.6.


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Други услужни дејности...   41


Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2015
петок, 27 март 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во јануари 2015 година, во однос на јануари 2014 година, изнесува 102.3.


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен во секторите: Други услужни дејности...   40  
27.03.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2015
27.03.2015Економски сметки во земјоделството, 2013
26.03.2015Основни и средни училишта во Република Македонија на почетокот на учебната 2014/2015 година
-претходни податоци-
25.03.2015Енергија, јануари 2015
- претходни податоци -
23.03.2015Доктори на науки, 2014 година
23.03.2015Магистри на науки и специјалисти, 2014 година
20.03.2015Индекс на прометот во индустријата, јануари 2015 година
20.03.2015Деловните тенденции во преработувачката индустрија, февруари 2015


Следни соопштенија
     
30.03.2015Индекси на индустриското производство02.2015
31.03.2015Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци02.2015
31.03.2015Индекси на работниците во индустријата02.2015
03.04.2015Основни и средни училишта на крајот на учебната година - претходни податоци2013/2014
06.04.2015Индекси на цените во угостителството03.2015
06.04.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-02.2015
07.04.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2015
09.04.2015Издадени одобренија за градење02.2015
14.04.2015Туризам02.2015
15.04.2015Индекси на цените во земјоделството03.2015


   Последни објавени публикации


  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија 
  понеделник, 09 март 2015

  Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 02 март 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  петок, 27 февруари 2015

  Државниот завод за статистика трет пат во 2012 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за живеење
2012 кое претставува извор на податоци...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 03 февруари 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLinkИнфлација

Индустрија

Невработени

БДП


© Државен завод за статистика