+A   |  -A
ппп: 974 | ввв: 275099
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, 2017

петок, 16 март 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, активното население во Република Македонија
брои 954 212 лица, од кои се вработени 740 648, а 213 564 лица се невработени.


Стапката на активност во овој период е 56.8, стапката на вработеност 44.1, додека стапката на невработеност изнесува...   98


Индекси на цените во земјоделството, февруари 2018 година
четврток, 15 март 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во февруари 2018
година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 1.6%, а кај аутпутот се бележи
намалување од 3.6%.


Во февруари 2018 година, во споредба со февруари 2017...   43  
15.03.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, февруари 2018
12.03.2018Индекси на прометот во секторот Трговија, 2017 година
12.03.2018Туризам, јануари 2018 година
09.03.2018Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, IV тримесечје од 2017 година
09.03.2018Издадени одобренија за градење, јануари 2018 година
09.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2018 година
09.03.2018Структурни деловни статистики, 2016
-дефинитивни податоци-
09.03.2018Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2018 година


Следни соопштенија
     
19.03.2018Основни и средни училишта на крајот на учебната година2016/2017
20.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари01.2018
20.03.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно01.2018
20.03.2018Обем на стоковната размена со странство - дефинитивни податоци01-12.2016
23.03.2018Број на активни деловни субјекти2017
23.03.2018Индекси на прометот во индустријата01.2018
23.03.2018Магистри на науки и специјалисти2017
23.03.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен01.2018
23.03.2018Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен01.2018
23.03.2018Просечна цена на 1m2 станбена површина2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  четврток, 01 март 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 јануари 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  четврток, 28 декември 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика