+A   |  -A
ппп: 355 | ввв: 73140
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Превезени патници со автобуси, трето тримесечје, 2017 година
петок, 17 ноември 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2017 година, во однос на
истиот период од 2016 година, вкупниот број на превезени патници во патниот патнички превоз е намален
за 3.7%. Според видот на превозот, бројот на превезени патници во градскиот превоз е намален за...   126


Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – септември 2017 година
четврток, 16 ноември 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари – септември 2017 година, вкупната
вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 2 303 553 илјади денари, што е за 16.6%
помалку во споредба со истиот период од претходната година.

Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија...   52  
15.11.2017Индекси на цените во земјоделството, октомври 2017 година
15.11.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2017
15.11.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2017
15.11.2017Производство и продажба на шумски сортименти,сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје 2017 година
15.11.2017Индекси на прометот во индустријата, септември 2017
15.11.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, октомври 2017
14.11.2017Енергија, јануари - декември 2015, дефинитивни податоци
14.11.2017Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2017 година


Следни соопштенија
     
22.11.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2017
22.11.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2017
24.11.2017Бруто-домашен производ, по региони - дефинитивни податоци2015
24.11.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци09.2017
24.11.2017Превезени патници и стокиIII 2017
28.11.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2017
28.11.2017Природно движење на населението- претходни податоци - претходни податоциIII 2017
29.11.2017Индекси на индустриското производство10.2017
29.11.2017Индекси на работниците во индустријата10.2017
29.11.2017Сметки на текови на материјали2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 октомври 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Бруто-домашен производ 
  вторник, 31 октомври 2017

 

Почитувани корисници,


Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2013-2015...

 
  HyperLink  Попис на капацитетите во угостителството, во Република Македонија 
  понеделник, 30 октомври 2017

  Во публикацијата Попис на капацитетите во угостителството во Република Македонија, 2016 година, се
прикажани дел од табелите во кои се обработени податоците од Пописот...

 
  HyperLink  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија 
  вторник, 24 октомври 2017

  Статистичкиот преглед број 2.4.17.11/884 со периодика 2016 година претставува продолжение на серијата
податоци објавени во Статистичкиот преглед број 2.4.16.12/859 со периодика 2015 година.

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика