+A   |  -A
ппп: 430 | ввв: 134888
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во октомври 2014 година
среда, 26 ноември 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, раководителите ја оценуваат економската состојба на
деловните субјекти во октомври 2014 година како непроменета во однос на претходниот месец, а понеповолна
во однос на октомври 2013. Оценката за обезбеденоста на производството со порачки е поповолна во однос
на претходниот месец....
  51

Енергија, септември 2014 - претходни податоци -
вторник, 25 ноември 2014

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, септември 2014

 Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2014 година, во Република Македонија,
вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 579 405 МWh електрична енергија, 3.307 мил. nm3
природен гас, 482 522 тони јаглен и 75 363 тони нафтени...   117


  
25.11.2014Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2014 година
-претходни податоци-
17.11.2014Индекси на цените во земјоделството, октомври 2014
17.11.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната тековна економска состојба во третото тримесечје од 2014 година
17.11.2014Индекси на прометот во индустријата, септември 2014
14.11.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2014
14.11.2014Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во третото тримесечје од 2014 година
14.11.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2014
14.11.2014Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-09 2014


Следни соопштенија:
     
26.11.2014Бруто-домашен производ, по региони2012
26.11.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2014
27.11.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци10.2014
27.11.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2014
27.11.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2014
28.11.2014Лаекен индикатори за сиромаштијата2012
28.11.2014Превезени патници и стокиIII.2014
01.12.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци10.2014
01.12.2014Слободни работни местаIII.2014
04.12.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-10.2014

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink