+A   |  -A
ппп: 530 | ввв: 100187
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2016 година
петок, 26 август 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2016 година, во патниот
патнички превоз бројот на превезените патници изнесува 1 840 000, во железничкиот превоз 170 000, во
градско-приградскиот превоз 20 633 000, додека бројот на превезените патници во воздухопловниот превоз
изнесува 462 878....   72


Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2016
петок, 26 август 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2016 година, продажните цени на производителите
на индустриски производи на домашниот пазар се пониски за 1.0% на месечно ниво, а повисоки за 0.4% на
годишно ниво.


Во јули 2016, во споредба со јуни 2016, продажните цени на производителите...   3  
25.08.2016Енергија, јуни 2016
- претходни податоци -
25.08.2016Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-јуни 2016
25.08.2016Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2016 година
-претходни податоци-
23.08.2016Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2016 година
23.08.2016Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јуни 2016 година
19.08.2016Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2016 година
15.08.2016Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2016
15.08.2016Издадени одобренија за градење, јуни 2016


Следни соопштенија
     
30.08.2016Индекси на индустриското производство07.2016
31.08.2016Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци07.2016
31.08.2016Индекси на работниците во индустријата07.2016
31.08.2016Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2016
02.09.2016Слободни работни местаII.2016
05.09.2016Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеII.2016
05.09.2016Индекси на цените во угостителството08.2016
05.09.2016Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-07.2016
07.09.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало08.2016
09.09.2016Бруто-домашен производ, тримесечни податоциII.2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 август 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Статистички албум на Република Македонија 
  понеделник, 01 август 2016

 

Оваа публикација е специјално издание по повод одбележувањето на 25 години на Државниот завод за статистика во самостојна Република Македонија.
Определувајќи се за графичко...

 
  HyperLink  Одржлив развој 
  среда, 13 јули 2016

  Спроведувањето на мерките и активностите за одржлив развој како единствен
мост помеѓу минатото, сегашноста и иднината и како концепт за кој се определила

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  понеделник, 11 јули 2016

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела за 2015 година, а...
 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика