+A   |  -A
ппп: 1120 | ввв: 338564
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Енергија, мај 2016 - претходни податоци -
понеделник, 25 јули 2016

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, мај 2016
Според податоците на Државниот завод за статистика, во мај 2016 година, во Република Македонија, вкупната
потрошувачка по видови енергенти изнесува: 548 059 МWh електрична енергија, 3.251 мил. нм3 природен гас,
330 496 тони јаглен и 91 735...
  117

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2016
петок, 22 јули 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во мај 2016 година, во однос на мај 2015 година, изнесува 101.1.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен во секторите: Градежништво (8.7%), Административни...
  40


  
22.07.2016Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2016
18.07.2016Домови - интернати за ученици и студенти, 2015/2016 година
15.07.2016Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2016
15.07.2016Индекси на цените во земјоделството, јуни 2016
15.07.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2016
15.07.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2016
15.07.2016Индекси на прометот во индустријата, мај 2016
12.07.2016Туризам, мај 2016


Следни соопштенија
     
28.07.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2016
29.07.2016Индекси на индустриското производство06.2016
29.07.2016Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2016
29.07.2016Индекси на работниците во индустријата06.2016
05.08.2016Деловни тенденции во градежништвотоII.2016
05.08.2016Индекси на цените во угостителството07.2016
05.08.2016Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2016
08.08.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2016
10.08.2016Деловни тенденции во трговијата на малоII.2016
10.08.2016Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиII.2016


   Последни објавени публикации


  Одржлив развој 
  среда, 13 јули 2016

  Спроведувањето на мерките и активностите за одржлив развој како единствен
мост помеѓу минатото, сегашноста и иднината и како концепт за кој се определила

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  понеделник, 11 јули 2016

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела за 2015 година, а...
 
  HyperLink  Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и возраста, по општини и по статистички региони 
  среда, 06 јули 2016

  Во оваа публикација се презентирани процените на населението на 30.06. 2015 и на 31.12.2015 година, по пол
и по возраст, на национално и на...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  среда, 06 јули 2016

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Македонија за 2015 година и споредбени показатели за периодот 1994-2015...
 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика