+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Број на дипломирани студенти во 2018 година
четврток, 23 мај 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика добиени од пристигнатите извештаи, во Република Северна Македонија, бројот на дипломираните студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите, во 2018 година во споредба со 2017 година, е намален за 10 %.

Од вкупниот број дипломирани студенти, 87 % се редовни, а...   28


Енергија, март 2019 - претходни податоци
четврток, 23 мај 2019

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, март 2019 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2019 година вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 694 462 МWh електрична енергија, 11.810 мил. nm3 природен гас, 585 641 тон јаглен и 81 634 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на...   117  
22.05.2019Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2019
21.05.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2019
21.05.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2019
17.05.2019Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2019
17.05.2019Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2018 година – дефинитивни податоци
16.05.2019Филмски претстави и посетители, 2018 година
15.05.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија, април 2019
15.05.2019Индекси на прометот во индустријата, март 2019


Следни соопштенија
     
28.05.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2019
29.05.2019Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2018
29.05.2019Природно движење на населението - претходни податоциI.2019
30.05.2019Индекси на индустриското производство04.2019
30.05.2019Превезени патници и стокиI.2019
30.05.2019Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и деца сторители на кривични дела2018
31.05.2019Демографија на претпријатија2017
31.05.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата04.2019
31.05.2019Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2019
31.05.2019Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  четврток, 02 мај 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 април 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Жените и мажите во Северна Македонија 
  четврток, 07 март 2019

  Почитувани корисници, пред вас е единаесеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 28 февруари 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLinkВидеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика