+A   |  -A
ппп: 12388 | ввв: 368210
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, ноември 2017 година
вторник, 23 јануари 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, изнесува 103.7.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен
во секторите: Преработувачка индустрија (9.4%),...
  41

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2017 година
вторник, 23 јануари 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, изнесува 103.6.
Ваквото зголемување се должи, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Преработувачка индустрија (8.9%),...
  40


  
18.01.2018Индекси на прометот во индустријата, ноември 2017
18.01.2018Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2017 година
18.01.2018Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2017
17.01.2018Индекси на цените во земјоделството, декември 2017 година
15.01.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2017
12.01.2018Туризам, ноември 2017 година
12.01.2018Издадени одобренија за градење, ноември 2017 година
10.01.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2017


Следни соопштенија
     
25.01.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2017
26.01.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2017
30.01.2018Индекси на индустриското производство12.2017
31.01.2018Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2017
31.01.2018Индекси на работниците во индустријата12.2017
05.02.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-12.2017
06.02.2018Индекси на цените во угостителството01.2018
09.02.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2017
09.02.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2017
12.02.2018Издадени одобренија за градење12.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 декември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Истражување и развој 
  четврток, 28 декември 2017

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на истражувачко-
развојната дејност во Република Македонија за 2016 година.
Истражувањето се...

 
  HyperLink  Структура и типологија на земјоделските стопанства 
  четврток, 28 декември 2017

  Почитувани корисници,

Пред вас е публикацијата „Структура и типологија на земјоделските стопанства“ во која се содржани податоци за индивидуалните земјоделски стопанства и деловните субјекти, нивната...

 
  HyperLink  Анкета за приходи и услови за живеење 
  вторник, 26 декември 2017

  Државниот завод за статистика за седми пат во 2016 го спроведе истражувањето Анкета за приходи и услови за живеење 2016 кое претставува извор на податоци...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика