+A   |  -A
ппп: 1147 | ввв: 429689
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2017 година
петок, 21 јули 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во мај 2017 година, во однос на мај 2016 година, изнесува 102.6.


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Рударство и вадење...   41


Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2017 година
петок, 21 јули 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во мај 2017 година, во однос на мај 2016 година, изнесува 102.5.


Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен во секторите: Рударство и вадење...   40  
18.07.2017Домови - интернати за ученици и студенти, 2016/2017 година
17.07.2017Индекси на цените во земјоделството, јуни 2017 година
14.07.2017Индекси на прометот во индустријата, мај 2017 година
14.07.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2017 година
14.07.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2017 година
14.07.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2017 година
12.07.2017Туризам, мај 2017 година
12.07.2017Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2017 година


Следни соопштенија
     
25.07.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2017
28.07.2017Индекси на индустриското производство06.2017
28.07.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2017
31.07.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2017
31.07.2017Индекси на работниците во индустријата06.2017
04.08.2017Индекси на цените во угостителството07.2017
04.08.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-06.2017
07.08.2017Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2017
10.08.2017Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиII 2017
11.08.2017Индекси на прометот во индустријата06.2017


   Последни објавени публикации


  Сторители на кривични дела 
  среда, 19 јули 2017

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца -сторители на кривични дела за 2016 година, а дадени...
 
  HyperLink  Анкета за образование на возрасни лица 
  петок, 14 јули 2017

  Квалитетните и сеопфатни податоци за учеството во формалното и неформалното образование и обука се од суштинска важност за подобро да се насочат активностите за доживотно...
 
  HyperLink  Одржлив развој 
  вторник, 11 јули 2017

  Спроведувањето на мерките и активностите за одржлив развој како единствен мост помеѓу минатото, сегашноста и иднината и како концепт за кој се определила Република Македонија,...
 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  понеделник, 10 јули 2017

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Македонија за 2016 година и споредбени показатели за периодот 1994-2016...
 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика