+A   |  -A
ппп: 101 | ввв: 67081
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2015 година
понеделник, 27 јуни 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија бројот на живородените деца
во градските подрачја изнесува 13 357 деца или 57.9% од вкупниот број на живородени деца, наспроти 9 718
живородени деца или 42.1% во селските подрачја. Најголемо учество во однос на вкупниот број раѓања по...   6


Потрошени градежни материјали и енергија, 2015 година
петок, 24 јуни 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година деловните субјекти што
се занимаваат со градежна дејност потрошиле градежни материјали и енергија во вредност од
11 633 786 илјади денари, што е за 27.8% повеќе во однос на претходната година.
Во вкупната вредност на потрошените градежни...
  58


  
24.06.2016Енергија, април 2016 - претходни податоци
22.06.2016Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2016
22.06.2016Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2016
20.06.2016Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2015
16.06.2016Трошоци за заштита на животната средина, 2015
15.06.2016Индекси на прометот во индустријата, април 2016
15.06.2016Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2016
15.06.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2016


Следни соопштенија
     
28.06.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2016
29.06.2016Индекси на индустриското производство05.2016
29.06.2016Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци05.2016
29.06.2016Индекси на работниците во индустријата05.2016
04.07.2016Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2015/2016
04.07.2016Индекси на цените во угостителството06.2016
04.07.2016Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-05.2016
07.07.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2016
08.07.2016Издадени одобренија за градење05.2016
12.07.2016Туризам05.2016


   Последни објавени публикации


  Стоковна размена на Република Македонија со странство, 
  вторник, 21 јуни 2016

  Публикацијата „Стоковна размена на Република Македонија со странство“ е редовна годишна публикација што се
подготвува во Државниот завод за статистика. Оваа публикација се однесува...

 
  HyperLink  Регионите во Република Македонија 
  понеделник, 20 јуни 2016

  Запознајте ја Република Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на географските,
социоекономските, културните,...

 
  HyperLink  Статистички годишник 
  среда, 15 јуни 2016

 

Во 71-годишното постоење на Државниот завод за статистика, 63 години се обележани со единствена, исклучителна и вредна едиција за државата - изданијата на Статистичкиот годишник...
 
  HyperLink  Основни и средни училишта на крајот на учебната година 
  среда, 01 јуни 2016

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното
и во средното образование што се добиени од редовните годишни...

 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика