+A   |  -A
ппп: 486 | ввв: 106899
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Цена на трудот, 2012
четврток, 17 април 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, годишниот просек на издатоците на работодавецот по вработен
во Република Македонија, во 2012 година, изнесува 397 279 денари.
Месечниот просек на издатоците на работодавецот по вработен во Република Македонија, во 2012 година, изнесува
33 107 денари. Најголем месечен просек на...
  119

Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2013/2014
четврток, 17 април 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на наставници и соработници на
високообразовните установи во академската 2013/2014 година изнесува 3 354 лица.


Од вкупниот број на наставници и соработници, 2 301 лицe се наставници или 68.6% и 1 053, т.е. 31.4%, се
соработници во наставата.

  22


  
15.04.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2014
15.04.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2014
15.04.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2014
15.04.2014Индекс на прометот во индустријата, февруари 2014
15.04.2014Индекси на цените во земјоделството, март 2014
11.04.2014Туризам, февруари 2014 година
11.04.2014Откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2014
11.04.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2014


Следни соопштенија:
     
21.04.2014Обем на стоковната размена со странство - дефинитивни податоци01-12.2012
25.04.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2014
25.04.2014Енергија - претходни податоци02.2014
28.04.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци03.2014
28.04.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2014
28.04.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2014
30.04.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци03.2014
05.05.2014Индекси на цените во угостителството04.2014
05.05.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-03.2014
07.05.2014Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2014
Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink