+A   |  -A
ппп: 744 | ввв: 80920
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2016
петок, 21 октомври 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во август 2016 година, во однос на август 2015 година, изнесува 101.9.


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Градежништво (10.9%), Административни...   41


Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2016
петок, 21 октомври 2016

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен, во август 2016 година, во однос на август 2015 година, изнесува 101.9.


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата
по вработен во секторите: Градежништво (10.1%), Административни...   40  
20.10.2016Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2016
20.10.2016Енергетски биланси, 2015
- претходни податоци -
19.10.2016Енергетски биланси, 2014 - ревидирани податоци за периодот 2005-2014 -
17.10.2016Деловни тенденции во преработувачката индустрија, септември 2016
14.10.2016Индекси на прометот во индустријата, август 2016
14.10.2016Структурни деловни статистики, 2015
-претходни податоци-
14.10.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2016
14.10.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2016


Следни соопштенија
     
25.10.2016Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2016
28.10.2016Индекси на индустриското производство09.2016
28.10.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2016
28.10.2016Лаекен индикатори за сиромаштијата2015
31.10.2016Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци09.2016
31.10.2016Индекси на работниците во индустријата09.2016
31.10.2016Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2015
04.11.2016Индекси на цените во угостителството10.2016
04.11.2016Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2016
07.11.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2016


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 03 октомври 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Транспорт и други услуги 
  петок, 30 септември 2016

  Во статистичкиот преглед Транспорт и други комуникации се презентирани статистичките податоци
за состојбите во македонскиот транспорт според повеќе белези. Во истражувањата од областа на...

 
  HyperLink  Запишани студенти во учебната година 
  петок, 30 септември 2016

  Државниот завод за статистика во овој Статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти
на факултетите и високите стручни школи во наставната 2015/2016 година, како...

 
  HyperLink  Жените и мажите во Република Македонија 
  понеделник, 12 септември 2016

  Почитувани корисници, пред вас е деветтото издание на публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика