+A   |  -A
ппп: 1755 | ввв: 589302
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Регионални сметки во земјоделството, 2015
четврток, 21 септември 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година, во креирањето на бруто-додадената
вредност во земјоделството во Република Македонија, најголемо учество има Југоисточниот регион со 31.1%,
потоа Пелагонискиот со 19.4% итн., додека најмало учество има Североисточниот регион со 3.8%.


Во создавањето на вредноста на растителното производство...   116


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2017 гoдина
четврток, 21 септември 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, изнесува 101.5.


Ваквото зголемување се должи, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Стручни, научни и...   41  
21.09.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2017 година
15.09.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2017
15.09.2017Индекси на прометот во индустријата, јули 2017
15.09.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2017
15.09.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2017
14.09.2017Индекси на цените во земјоделството, август 2017 година
12.09.2017Туризам, јули 2017 година
07.09.2017Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, август 2017


Следни соопштенија
     
26.09.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2017
27.09.2017Даноци во животна средина2015
28.09.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2017
29.09.2017Бруто-домашен производ - претходни податоци2016
29.09.2017Индекси на индустриското производство08.2017
29.09.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2017
29.09.2017Индекси на работниците во индустријата08.2017
29.09.2017Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2017
04.10.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2017
05.10.2017Индекси на цените во угостителството09.2017


   Последни објавени публикации


  Жените и мажите во Македонија 
  понеделник, 11 септември 2017

  Почитувани корисници, пред вас е десеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 август 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 31 јули 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  среда, 19 јули 2017

  Во оваа публикација се презентирани статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица и деца -сторители на кривични дела за 2016 година, а дадени...
 
  HyperLink
 Упатства за постапување за време на изборен процес

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика