+A   |  -A
ппп: 621 | ввв: 200064
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2015 година
вторник, 09 февруари 2016

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во трговијата на мало во
четвртото тримесечје е зголемен за 0.3 процентни поени во однос на претходното тримесечје, а зголемен за 1.1
процентен поен во однос на истото тримесечје од 2014 година.


Eкономска состојба на деловните субјекти...   55


Обем на стоковната размена со странство, јануари-декември 2015
петок, 05 февруари 2016

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од
Република Македонија, во периодот јануари-декември 2015 година, изнесува 249 613 508 илјади денари,
изразена во долари 4 489 934 илјади САД долари, односно 4 051 230 илјади евра.
Вкупната вредност на увозот...
  78


  
05.02.2016Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2015
05.02.2016Индекси на цените на угостителските услуги, јануари 2016
29.01.2016Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2015 година
29.01.2016Индекс на бројот на работниците во индустријата, декември 2015
29.01.2016Индекс на индустриското производство, декември 2015 година
28.01.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2015 година
27.01.2016Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2015
27.01.2016Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, ноември 2015


Следни соопштенија
     
10.02.2016Издадени одобренија за градење12.2015
12.02.2016Издадени одобренија за употреба на градежни објекти2015
12.02.2016Индекси на прометот во индустријата12.2015
12.02.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало01.2016
12.02.2016Туризам12.2015
15.02.2016Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIV.2015
15.02.2016Деловни тенденции во преработувачката индустрија01.2016
15.02.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2015
15.02.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2015
15.02.2016Индекси на цените во земјоделството01.2016


   Последни објавени публикации


  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  
  вторник, 02 февруари 2016

  Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 февруари 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Дипломирани студенти 
  четврток, 31 декември 2015

  Во овој Статистички преглед Државниот завод за статистика објавува статистички податоци за дипломираните
студенти на високообразовните установи во 2014 година, како и податоци за...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 декември 2015

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП

 
© Државен завод за статистика