+A   |  -A
ппп: 527 | ввв: 182054
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2016/2017
понеделник, 11 декември 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот 2016/2017 година, вкупниот број на
прикажани претстави во професионалните театри е зголемен за 10.3%, а бројот на посетителите е зголемен за
2.1% во однос на периодот 2015/2016 година.


Просечниот број на посетителите на една претстава изнесува 185.

  26


Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2017 година
четврток, 07 декември 2017

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот
производ (БДП) за третото тримесечје од 2017 година е 0.2%.


Во третото тримесечје од 2017 година, најголем пораст е забележан во секторите: Е, Ж и З - Трговија на големо
и трговија на мало;...   31  
07.12.2017Трошоци на живот според класификацијата COICOP и цени на мало, ноември 2017
07.12.2017Издадени одобренија за градење, октомври 2017 година
07.12.2017Активно население во Република Македонија
Резултати од Анкетата за работна сила, III тримесечје од 2017 година
05.12.2017Индекс на цените на угостителските услуги, ноември 2017 година
05.12.2017Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2017 година
05.12.2017Стоковна размена со странство, јануари-октомври 2017
01.12.2017Слободни работни места, трето тримесечје 2017 година
30.11.2017Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2017 година


Следни соопштенија
     
12.12.2017Туризам10.2017
14.12.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија11.2017
15.12.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2017
15.12.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2017
15.12.2017Индекси на прометот во индустријата10.2017
15.12.2017Индекси на цените во земјоделството11.2017
22.12.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2017
22.12.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен10.2017
25.12.2017Енергија, месечни податоци - претходни податоци10.2017
27.12.2017Индекси на индустриското производство11.2017


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  четврток, 30 ноември 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 октомври 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Бруто-домашен производ 
  вторник, 31 октомври 2017

 

Почитувани корисници,


Овој статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2013-2015...

 
  HyperLink  Попис на капацитетите во угостителството, во Република Македонија 
  понеделник, 30 октомври 2017

  Во публикацијата Попис на капацитетите во угостителството во Република Македонија, 2016 година, се
прикажани дел од табелите во кои се обработени податоците од Пописот...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика