+A   |  -A
ппп: 186 | ввв: 89050
Skip Navigation LinksНасловна

Почитувани корисници!

Доколку сте заинтересирани за најновите изданија на Државниот завод за статистика кликнете на копчето подолу:

Известување по е-пошта 

 

Доколку Ви се потребни статистички податоци од Државниот завод за статистика кликнете на копчето подолу:

Барање податоци 

Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2014
петок, 30 јануари 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во
декември 2014 година, во однос на декември 2013 година, изнесува 107.9.
Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во декември 2014 година, во однос на
декември 2013 година, бележи...
  2

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, ноември 2014
среда, 28 јануари 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата
по вработен, во ноември 2014 година, во однос на ноември 2013 година, изнесува 102.4


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен во секторите: Рударство и вадење...   41


  
28.01.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2014
28.01.2015Индекси на индустриското производство, декември 2014
23.01.2015Енергија, ноември 2014 - претходни податоци -
23.01.2015Оценка на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија за економската состојба на деловните субјекти во декември 2014 година
16.01.2015Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2014
16.01.2015Индекси на прометот во индустријата, ноември 2014
15.01.2015Туризам, ноември 2014
15.01.2015Индекси на цените во земјоделството, декември 2014 година


Следни соопштенија:
     
05.02.2015Индекси на цените во угостителството01.2015
05.02.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-12.2014
06.02.2015Издадени одобренија за градење12.2014
09.02.2015Издадени одобренија за употреба на градежни објекти07-12.2014
10.02.2015Откуп и продажба на земјоделски производи12.2014
12.02.2015Туризам12.2014
13.02.2015Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-12.2014
13.02.2015Деловни тенденции во градежништвотоIV 2014
13.02.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2014
13.02.2015Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиIV 2014

Електронско прибирање на податоци

Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink