+A   |  -A
ппп: 454 | ввв: 131945
Skip Navigation LinksНасловна
 
 Последни објавени соопштенија

Паркиралишта и гаражи, 2016
четврток, 27 април 2017

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година, бројот на паркиралишта и гаражи, како
објекти за паркирање, изнесува 254 со површина од 701 194 м2.


Според обработените податоци, 24 743 места за паркирање се на отворен простор, 3 905 места за паркирање
има во покриените...   75


Континуирана професионална обука во деловни субјекти
- први резултати -

среда, 26 април 2017

Во 2015 година, 2 515 деловни субјекти, т.е. 45.9% од деловните субјекти имаат организирано барем еден од
видовите на континуирана професионална обука.


Внатрешните курсеви за континуирана професионална обука се застапени во 1 919 деловни субјекти што
претставува 35.0% од вкупниот број на деловни субјекти, додека надворешните курсеви...   135  
25.04.2017Енергија, февруари 2017 година
- претходни податоци -
21.04.2017Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2017 година
21.04.2017Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, февруари 2017 година
20.04.2017Комунален отпад, 2016 година
20.04.2017Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2016/2017 година
18.04.2017Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2017
13.04.2017Индекси на прометот во индустријата, февруари 2017
13.04.2017Индекси на цените во земјоделството, март 2017 година


Следни соопштенија
     
28.04.2017Индекси на индустриското производство03.2017
28.04.2017Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2017
28.04.2017Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2017
28.04.2017Индекси на работниците во индустријата03.2017
04.05.2017Стоковна размена со странство - претходни податоци01-03.2017
05.05.2017Индекси на цените во угостителството04.2017
08.05.2017Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2017
11.05.2017Издадени одобренија за градење03.2017
11.05.2017Такси-превоз на патници2016
12.05.2017Туризам03.2017


   Последни објавени публикации


  Анкета за странски посетители - Анкета на граничните премини 
  среда, 26 април 2017

 

Статистичкото истражување „Анкета за странски посетители - Анкета на граничните премини“, се спроведe во
согласност со Законот за државната статистика („Службен весник на Република...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 31 март 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 28 февруари 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  вторник, 31 јануари 2017

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика