+A   |  -A
ппп: 634 | ввв: 77224
Skip Navigation LinksНасловна
 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, мај 2018 година
петок, 20 јули 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во мај 2018 година, во однос на мај 2017 година, изнесува 107.0


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен
во секторите: Објекти за сместување...   41


Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2018 година
петок, 20 јули 2018

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во мај 2018 година, во однос на мај 2017 година, изнесува 107.1.


Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Објекти за сместување...   40  
18.07.2018Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2018
18.07.2018Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2018 година
18.07.2018Домови – интернати за ученици и студенти, 2017/2018 година
16.07.2018Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2018 година
13.07.2018Индекси на цените во земјоделството, јуни 2018 година
13.07.2018Индекси на прометот во индустријата, мај 2018 година
12.07.2018Туризам, мај 2018 година
10.07.2018Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2018


Следни соопштенија
     
25.07.2018Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2018
27.07.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2018
30.07.2018Индекси на индустриското производство06.2018
31.07.2018Индекси на прометот во секторот Трговија06.2018
31.07.2018Индекси на работниците во индустријата06.2018
06.08.2018Индекси на цените во угостителството07.2018
06.08.2018Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2018
07.08.2018Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2018
10.08.2018Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2018
10.08.2018Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиII.2018


   Последни објавени публикации


  Природно движење на населението 
  петок, 06 јули 2018

  Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во
Република Македонија за 2017 година и споредбени показатели за периодот...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 29 јуни 2018

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Сторители на кривични дела 
  петок, 22 јуни 2018

  Во оваа публикација се презентирани статистичките податоци за пријавените, обвинетите и осудените
полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела во 2017 година,...

 
  HyperLink  Македонија во бројки 
  четврток, 14 јуни 2018

  Почитувани корисници,

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со...

 
  HyperLink
Во чест на македонската статистика ...

Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика