Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Studentë të diplomuar 2023
27.05.2024

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, të fituara nga raportet e pranuara, në vitin 2023, në shkollat dhe fakultetet e larta
profesionale kanë diplomuar 7 422 studentë të nivelit universitar, që shënon zvogëlim për 0.81 % në krahasim me vitin 2022.
Nga numri i përgjithshëm i studentëve të diplomuar, 6...   28

Energjia, mars 2024 - të dhëna paraprake
27.05.2024

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, mars 2024
Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në mars 2024, konsumi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është: 576 974 МWh
energji elektrike, 22.692 mil. nm3 gaz natyror, 454 378 ton qymyr dhe 81 059 produkte nafte.
Prodhimi i brendshëm bruto...   117
 Publikimet e rradhës
     
28.05.2024Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor04.2024
28.05.2024Veprimtaria artistike, ekspozita të organizuara arti dhe koloni artistike2023
29.05.2024Ndërmarrjet radiodifuzive dhe shoqëritë tregtare radiodifuzive2023
30.05.2024Lëvizja natyrore e popullsisë - претходни податоциI.2024
31.05.2024Indekset e kostos në ndërtim për ndërtesat e reja për banim individualI.2024
31.05.2024Indeksi i çmimeve të shërbimeve për transport rrugor dhe shërbimeve të shpërnguljes, çmimet e shërbimeve të telekomunikacionit pa tela si dhe shërbimet postare dhe të korrieritI.2024
31.05.2024Indeksi i prodhimeve industriale04.2024
31.05.2024Këmbimi i mallrave sipas karakteristikave ekonomike të ndërrmarjeve2022
31.05.2024Peshkimi dhe akuakultura2023
31.05.2024Të rriturin dhe të miturit e denoncuar, akuzuar dhe dënuar, si autorë të veprave penale2023


   Librat e fundit


   
30.04.2024

  ...
 
HyperLink  Profili i popullisë së fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
09.04.2024

  ...
 
HyperLink   
29.03.2024

  ...
 
HyperLink   
29.02.2024

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese

© Enti shtetëror për statistikë