Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Energjia, korrik 2021
24.09.2021

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, korrik 2021
 
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit korrik të vitit 2021, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është
602 525 МWh energji elektrike, 34.819 mil. nm3 gaz natyror, 354 361 ton qymyr dhe 109 198 ton produkte...   117

Llogaritë rajonale në bujqësi, 2019
22.09.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në vitin 2019, në krijimin e vlerës së shtuar bruto në bujqësi, pjesëmarrje më të madhe ka Rajoni Jug-Lindor me 29.8 %, pastaj vjen ai i Pellagonisë me 22.9 %, ndërsa pjesëmarrje më të vogël ka Rajoni Jug-Perendimor me 2.8 %.

  116
 Publikimet e rradhës
     
24.09.2021Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци07.2021
28.09.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor08.2021
30.09.2021Çmimi i energjisë elektrike dhe gazit natyror01-06.2021
30.09.2021Indeksi i numrit të punëtorëve në industri08.2021
30.09.2021Indeksi i prodhimeve industriale08.2021
30.09.2021Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци08.2021
30.09.2021Prodhimi i brendshëm bruto - дефинитивни податоци2019
30.09.2021Prodhimi i brendshëm bruto - претходни податоци2020
05.10.2021Indeksi i çmimeve të Hotelierisë09.2021
06.10.2021Taksa e mjedisit jetësor01-12.2020


   Librat e fundit


   
31.08.2021

  ...
 
HyperLink   
31.08.2021

  ...
 
HyperLink   
30.07.2021

  ...
 
HyperLink   
30.06.2021

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë