Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Metodologjia e publikuar e Regjistrimit
 Konkurs shtesë për angazhimin e regjistruesve dhe instruktorëve rajonal
 Aplikimi në mënyrë elektronike në Regjistrimin 2021 për instruktorët rajonal
 Publikimet e fundit

Popullsia aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut Rezultatet nga Anketa e Fuqisë Punëtore, tremujori i katërt 2020
05.03.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në tremujorin e katërt të vitit 2020, popullsia aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut numëron 941 524, prej të cilëve të punësuar janë 789 552, ndërsa të papunë janë 151 972 persona. Shkalla e aktivitetit në këtë periudhë është 55.9, shkalla...   98


Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, janar 2021
05.03.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i numrit të punësuarve në industri gjatë muajit janar të vitit 2021, krahasuar me
muajin e njejtë të vitit paraprak, është 96.3.
Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit janar të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit...   2
 Publikimet e rradhës
     
08.03.2021Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë02.2021
08.03.2021Prodhimi i brendshëm bruto, të dhëna tremujore - проценети податоциIV.2020
08.03.2021Tregtia e jashtme - претходни податоци01.2021
10.03.2021Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)01.2021
10.03.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm01.2021
10.03.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali01.2021
12.03.2021Indeksi i qarkullimit në industri01.2021
12.03.2021Turizmi01.2021
15.03.2021Lejet e dhëna për ndërtim01.2021
15.03.2021Tregtia e jashtme - дефинитивни податоци01-12.2019


   Librat e fundit


   
05.03.2021

  ...
 
HyperLink   
26.02.2021

  ...
 
HyperLink   
29.01.2021

  ...
 
HyperLink   
25.01.2021

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë