Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor, dhjetor 2021
28.01.2022

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në muajin dhjetor të vitit 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve
industriale në tregun vendor në nivel mujor janë më të larta për 1.3 % dhe për 15.0 % në nivel vjetor.
Në muajin dhjetor të vitit 2021, krahasuar me muajin nëntor...   3

Energjia, nëntor 2021 - të dhëna paraprake
25.01.2022

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, nëntor 2021
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit nëntor të vitit 2021, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë
është: 699 451 МWh energji elektrike, 47.974 mil. nm3 gaz natyror, 319 373 ton qymyr dhe 102 983 ton produkte...   117
 Publikimet e rradhës
     
31.01.2022Indeksi i numrit të punëtorëve në industri12.2021
31.01.2022Indeksi i prodhimeve industriale12.2021
31.01.2022Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци12.2021
04.02.2022Indeksi i çmimeve të Hotelierisë01.2022
08.02.2022Tregtia e jashtme - претходни податоци01-12.2021
10.02.2022Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)12.2021
10.02.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm12.2021
10.02.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali12.2021
11.02.2022Indeksi i qarkullimit në industri12.2021
14.02.2022Lejet e dhëna për ndërtim12.2021


   Librat e fundit


   
31.12.2021

  ...
 
HyperLink   
30.12.2021

  ...
 
HyperLink   
24.12.2021

  ...
 
HyperLink   
13.12.2021

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë