Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër... Publikimet e fundit

Mortaliteti në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas komunave, 2020
17.06.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, numri i personave të vdekur është rritur për 26.0%, dhe krahasuar me vitin paraprak është 25 775 persona të vdekur. Nga numri i përgjithshëm i personave të vdekur, numri më i madhë i tyre janë...   7


Institucionet dhe të drejtat e mbrojtjes sociale për shfrytëzuesit e mitur dhe të rritur, 2020
17.06.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, numri i përgjithshëm i personave të mitur shfrytëzues të mbrojtjes sociale gjatë vitit 2020 është 16 262, ndërsa numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të rritur është 49 263.

Nga të drejtat e përgjithshme të mbrojtjes sociale te shfrytëzuesit e mitur, pjesëmarrje...   24

 Publikimet e rradhës
     
21.06.2021Objektet e ndërtuara pa leje2020
22.06.2021Paga mesatare mujore bruto për puntorë04.2021
22.06.2021Ujësjellësi dhe kanalizimi publik01-12.2020
23.06.2021Persona të vdekur nga vdekja e dhunshme - дефинитивни податоци2020
25.06.2021Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци04.2021
28.06.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor05.2021
30.06.2021Indeksi i numrit të punëtorëve në industri05.2021
30.06.2021Indeksi i prodhimeve industriale05.2021
30.06.2021Lindja e foshnjave të gjalla, vdekjet dhe migrimi sipas zonave urbane dhe rurale dhe sipas rajoneve - дефинитивни податоци2020


   Librat e fundit


   
31.05.2021

  ...
 
HyperLink   
29.04.2021

  ...
 
HyperLink   
31.03.2021

  ...
 
HyperLink   
05.03.2021

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë