Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Publikimet e fundit

Numri i bagëtisë dhe shpendëve, 2022
31.03.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në vitin 2022, krahasuar me vitin paraprak, numri i përgjithshëm i bagëtisë është ulur për 7.2 %. Rënie e numrit të bagëtisë është vërejtur te ekonomitë bujqësore individuale, ndërsa te subjektet afariste (ndërrmarjeve dhe shitoreve bujqësore) është vërejtur rritje për 0.6%.

  48

Indeksi i prodhimeve industriale, shkurt 2023
31.03.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i prodhimeve industriale në muajin shkurt të vitit 2023, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 101.0.

Shikuar sipas sektorëve, prodhimi industrial në sektorin Miniera dhe gurorë gjatë muajit shkurt të vitit 2023, krahasuar me të njejtin muaj...   1

 Publikimet e rradhës
     
04.04.2023Popullsia aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut - të dhënat e përpunuara nga Anketa e Fuqisë Punëtore, për 2021 dhe pas tremujorëve 2021
07.04.2023Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë3.2023
10.04.2023Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)02.2023
13.04.2023Indeksi i çmimeve në bujqësi 03.2023
13.04.2023Indeksi i qarkullimit në industri02.2023
13.04.2023Lejet e dhëna për ndërtim02.2023
20.04.2023Arsimtarë dhe bashkëpuntorë në mësimdhënie nëpër institucione të larta arsimore2022/2023
20.04.2023Mbeturinat komunale2022
20.04.2023Paga mesatare mujore bruto për puntorë02.2023
25.04.2023Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци2.2023


   Librat e fundit


   
31.03.2023

  ...
 
HyperLink   
14.03.2023

  ...
 
HyperLink   
28.02.2023

  ...
 
HyperLink   
31.01.2023

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë