Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Tregtia e jashtme, janar - maj 2022
06.07.2022

Sipas të dhënave paraprake të Entit shtetëror të statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar - maj të vitit 2022, është 207 003 332 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 18.9 % krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak....   78


Studentët e regjistruar nëpër shkolla të larta profesionale dhe fakultete në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit akademik 2021/2022 (cikli i parë i studimeve)
06.07.2022

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, marrë në bazë të raporteve të arritura, në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit
akademik 2021/2022 janë regjistruar gjithsej 51 510 studentë, që paraqet rritje për 1,2 % krahasuar me vitin akademik 2020/2021.
Numri i studenteve të regjistruara është 29 823 ose 57.9 %.
Numri më...   29
 Publikimet e rradhës
     
07.07.2022Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë06.2022
11.07.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali05.2022
12.07.2022Turizmi05.2022
15.07.2022Tendencat afariste në industrinë prodhuese06.2022
20.07.2022Shtëpi-internate për studentë dhe nxënës2021
22.07.2022Paga mesatare mujore bruto për puntorë05.2022
22.07.2022Paga mesatare mujore neto për puntorë05.2022
25.07.2022Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци05.2022
28.07.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor06.2022
29.07.2022Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци06.2022


   Librat e fundit


   
30.06.2022

  ...
 
HyperLink   
24.06.2022

  ...
 
HyperLink   
31.05.2022

  ...
 
HyperLink   
29.04.2022

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë