Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Takim me kryetarin e Entit për statistikë të Republikës Çeke
21.03.2023

 

Me ftesë të kryetarit  z. Marek Rojçek, delagacioni i Entit Shtetëror të Statistikës, të udhëhequr nga drejtori z. Apostol Simovski, ishte në vizitë zyrtare në Entit e statistikës çeke (15-16.03.2023).

Dyja entet e konfirmuan angazhimin e tyre në partneritet afatgjatë të bashkëpunimit, e cila është e sukseshme më shumë se 15 vite, posaçarisht në fushën e llogarive nacionale.

 

Temë bisedimi gjatë vizitës ishin:

-evaluimi i rezultateve nga aktvitetet e kaluara;

-përcaktimi i prioriteteve për periudhën e ardhshme;

        
© Enti shtetëror për statistikë