Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Trajnim për meta të dhëna statistikore
18.04.2019

 

Në hapësirat e Entit shtetëror për statistikë, me 17 prill 2019 u mbajt trajnim në temën “Inicimi në fushën e meta të dhënave statistikore” me bartësit e anketave statistikore që janë pjesë e Sistemit nacional statistikor.

Trajnimi është pjesë e aktiviteteve të pilot-proektit për meta të dhëna, të financuara me programën multipërfituese IPA 2015.

Personat profesional nga ESHS me të pranishmit në trajnim ndanë njohuritë e tyre lidhur me kornizën themelore të cilësisë, sistemin e meta të dhënave, SIMS- strukturën e sistemit të meta të dhënave me shembuj për plotësim.

 

 

 
© Enti shtetëror për statistikë