Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Përgatitjet për Regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut
28.11.2019

 

Në organizim të agjencisë suedeze për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkombëtarë SIDA, sot fillon seminari dyditor në temë “Përgatitjet për Regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Në seminar marrin pjesë përfaqësues nga institucionet statistikore të vendeve nga rajoni i Ballkanit perendimor, edhe atë: Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Mali i zi, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina.

Enti shtetëror i statistikës, si nikoqir i seminarit, do t’i paraqes përgatitjet e deritashme për Regjistrimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe teknikat e zbatimit të këtij operacioni më të madh statistikor.

Në seminar do të prezantohen edhe aktivitetet e vendeve pjesmarrëse në planin e përgatitjeve për Regjistrim, ku do të këmbehen mendime dhe përvoja rreth përgatitjeve të këtij operacioni më të madh statistikor.

Seminari paraqet vazhdimsi e bashkëpunimit rajonal të institucioneve statistikore nga rajoni dhe mundësi për ti ndarë specifikat në organizimin e Regjistrimit të popullsisë në secilin nga vendet pjesmarrëse.

 

   
© Enti shtetëror për statistikë