Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Nënshkrim i Memorandumit për bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve e Republikës së Maqedonisë së Veriut
16.10.2019

 

Enti shtetëror i statistikës dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Republikës së Maqedonisë së Veriut nënshkruan Memorandum bashkëpunimi, e cila ka për qëllim zhvillimin e veprimtarisë kërkimoro-shkencore dhe të informacioneve relevante statistikore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Bashkëpunimi i ndërsjellë do të realizohet në fusha të ndryshme nga fushëveprimi i dyja institucioneve, ndërsa vëmendje të posaçme do t’i kushtohet:
- Inicimit të proekteve të përbashkëta, studimeve, analiza profesionale për fushat shkencore me interes të ndërsjell nga dyja institucionet
- Debate të organizuara profesionale të përbashkëta për çështje dhe tema me rëndësi dhe interes të ndërsjellë të dyja institucioneve dhe të vendit në përgjithshësi
- Organizim i përbashkët i ngjarjeve dhe proekteve lidhur me hapjen, avancimin dhe promovimin e infrastrukturës kërkimore dhe të burimeve
- Publikimi dhe promovimi i përbashkëta i rezultateve nga aktivitet kërkimore, si dhe promovimi i institucioneve
 

 

 




© Enti shtetëror për statistikë