Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Takim me kryetarin e Entit statistikor të Çekisë
30.11.2021

 

Me datë 29 dhe 30 nëntor, drejtori i Entit shtetëror të statistikës, z.Apostol Simovski, realizoi takim bilateral me kryetarin e Entit të statistikës së Çekisë, z. Marek Rojiçek.

Gjatë takimit u bë fjalë për bashkëpunimin e suksesshëm 15 vjeçar mes dy enteve dhe rezultateve kryesore, veçanarisht në fushën e llogarive kombëtare. Gjithashtu, ranë dakord në aktivitete të reja të përbashkëta të cilët do të realizohen gjatë 3 viteve të ardhshme.

Në takim u prezantuan edhe përvojat nga realizimi i regjistrimeve të dy enteve.
© Enti shtetëror për statistikë