Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Regjistrimit 2021: Vazhdon aplikimi i kandidatëve për Regjistrimin 2021 vazhdon deri me 17 gusht
12.08.2021

 

Krahas vazhdimit të Konkursit për instruktorë dhe regjistrues rajonal, i cili, tashmë zgjatë 24 ditë, nëpër disa komuna të vendit (në të gjithë komunat e Shkupit, Strumicë, Novosellë, Ohër, si dhe komunat ku dominojnë popullsia shqiptare) nuk ka kandidat të mjaftushëm që kanë aplikuar.

U bëjmë thirrje qytetarëve, veçanërisht nga këto komuna, të paraqiten në aplikacionin elektronik i cili do të mbetet i hapur dhe i disponueshëm për aplikim deri më 17 gusht, dhe të marrin pjesë në këtë operacion jashtëzakonisht të rëndësishëm statistikor. Pjesëmarrja në aktivitetet e regjistrimit në terren nuk është falas - regjistruesit dhe instruktorët, në varësi të rrethet regjistruese në të cilët do të punojnë, por edhe në varësi të cilësisë dhe shpejtësisë me të cilën do ta kryejnë punën, mund të fitojnë deri në 40,000 denarë.

Jemi të vetëdijshëm se është koha e pushimeve verore, koha për punë sezonale në bujqësi, por Regjistrimi 2021 do të zhvillohet nga 5 deri më 30 shtator, kështu që i ftojmë të gjithë të interesuarit të aplikojnë dhe t’i bashkohen ekipit të Regjistrimit 2021!
© Enti shtetëror për statistikë