Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


 

Совет за статистика на Република Северна Македонија

 

Советот за статистика на Република Северна Македонија претставува советодавно и стручно тело на државната статистика.

Советот е составен од претседател и 13 членови кои ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија. Директорот на Заводот е член на Советот по функција.

 

Претседател на Советот за статистика:

 • Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар

 

 • Членови на Советот:
 1. Апостол Симовски, директор на Државен завод за статистика;
 2. Илир Селмани, собраниски државен советник за економски систем во Службата на Собранието на Република Северна Македонија;
 3. Бари Исени, раководител на Сектор за трезор во Министерството за финансии;
 4. Лилјана Торова, заменик–директор на Дирекцијата за статистика во Народната банка на Република Северна Македонија;
 5. Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на општина Кисела Вода;
 6. Владанка Трајкоска, претседателка на организацијата на работодавачи на Македонија, на предлог на Економско-социјален совет;
 7. Јасмина Чаушоска, соработник во Македонски центар за меѓународна соработка;
 8. Сашо Деспотоски, соработник во Стопанската комора на Македонија;
 9. Орце Симов, потпретседател на Сојузот на стопанските комори на Македонија;
 10. Мендерес Кучи, на предлог на Стопанската комора на Северо-западна Македонија
 11. проф.д-р Марија Трпкова Несторовска, професор на Економскиот факултет при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” - Скопје;
 12. проф.д-р Анета Цекиќ, професор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј”- Скопје;
 13. проф.д-р Иван Радевски, вонреден професор на Институтот за географија на Природно – математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

Претседателот и другите членови се претставници на:

- Собранието на Република Северна Македонија,

- Министерството за финансии,

- Народната банка на Република Северна Македонија,

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа,

- економско социјалниот совет,

- невладините организации,

- стопанските комори и

- научните институции

 

Советот ги врши следните работи:

 • Расправа за појдовните основи на Програмата за статистички истражувања;
 • Дава мислење по предлогот за донесување на Програмата;
 • Дава сугестии и предлози во однос на методолошките основи на статистичките истражувања на Заводот и на овластените носители;  
 • Дава предлози за измени и дополнувања на Програмата до Заводот;
 • Дава мислење за предложените измени и дополнувања на Програмата;
 • Дава мислење за Годишниот извештај на Заводот за реализација на Програмата;
 • Дава мислење и предлози по закони и други прописи од областа на државната статистика;
 • Предлага модернизација и рационализација на државната статистика;
 • Предлага унапредување на меѓународната соработка во областа на статистиката.

 


     

© Државен завод за статистика