Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


 

Совет за статистика на Република Северна Македонија

 

Советот за статистика на Република Северна Македонија претставува советодавно и стручно тело на државната статистика.
Советот е составен од претседател и 13 членови кои ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија. Директорот на Заводот е член на Советот по функција.
Претседател на Советот:
 • проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Институтот за географија на Природно – математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
Членови:
 •        Апостол Симовски, директор на Државен завод за статистика; 
 •       Линдита Ахмед Јашари, државен советник за политички систем во Собранието на Република Северна Македонија;  
 •       д-р Султанија Бојчева -Терзијан, директор на Дирекцијата за статистика во Народна банка на Република Северна Македонија;
 •        Борјанчо Мицевски, градоначалник на Општина Крива Паланка;
 •        Фатмир Дехари, градоначалник на Општина Кичево;
 •        Јасмина Чаушоска, соработник во Македонски центар за меѓународна соработка
 •        Михајло Донев, соработник во Дирекција во Стопанска комора на Македонија;
 •        Дриљон Исени, извршен директор на Стопанска комора на Северо-западна Македонија;
 •        проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
 •        проф. д-р Анета Цекиќ, вонреден професор на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 •     Сали Сали - претставник на Економско-социјалниот совет
 
 Во согласност со измените и дополнувањата на Законот за државната статистика, претседателот и другите членови се претставници на:
 
 • Собранието на Република Северна Македонија,
 • Министерството за финансии,
 • Народната банка на Република Северна Македонија,
 • Заедницата на единиците на локалната самоуправа,
 • економско социјалниот совет,
 • невладините организации,
 • стопанските комори и
 • научните институции
 
Советот ги врши следните работи:
 • Расправа за појдовните основи на Програмата;
 • Дава мислење по предлогот за донесување на Програмата;
 • Дава сугестии и предлози во однос на методолошките основи на статистичките истражувања на Заводот и на овластените носители;  
 • Дава предлози за измени и дополнувања на Програмата до Заводот;
 • Дава мислење за предложените измени и дополнувања на Програмата;
 • Дава мислење за Годишниот извештај на Заводот за реализација на Програмата;
 • Дава мислење и предлози по закони и други прописи од областа на државната статистика;
 • Предлага модернизација и рационализација на државната статистика;
 • Предлага унапредување на меѓународната соработка во областа на статистиката.

     

© Државен завод за статистика