Skip Navigation LinksНасловна Класификации

  Класификации

 
Листа енергенти и видови енергија

Листата на енергенти и видови на енергија претставува национална статистичка листа подготвена според дефинициите од заедничките прашалници на ИЕА/ОЕЦД, Еуростат, УНЕЦЕ од 2010 година.

Листата на енергенти и видови енергија е подготвена со цел да се поврзат дефинициите на енергентите и видовите на енергија со Класификацијата на производи според дејноста (ЦПА), Националната номенклатура на индустриски производи (ПРОДЦОМ) и Комбинираната царинска номенклатура (ЦН) и ќе се применува за статистички цели во процесот на прибирање, обработка и дисеминација на статистичките податоци.


  Преземи последна класификација  Список на држави

  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика