Skip Navigation LinksНасловна Класификации

  Класификации

 
Статистичка класификација на отпад, СКОТ, 2017

Листата на видови отпад е пропишана од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 100/2005).

Во класификацијата се содржани категориите и видовите на отпад кои се класифицирани според изворот на создавање и карактеристиките. За секој вид на отпад се дадени називот на групата и подгрупата каде што припаѓа, како и соодветните шифри.

На копчето „преземи“ се наоѓаат следните документи:
- Листа на категории отпад
- Листа на видови отпад.


  Преземи последна класификација  Список на држави

  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика