Skip Navigation LinksНасловна Класификации

  Класификации

 
Транспортната класификација на стоки

Транспортната класификација на стоки, 2015 (ТКС), е поврзана со европската Класификациjа на стоки во статистиката на транспорт, Standard goods classification for transport statistics, NST/2007 и со националната Класификација на производи по дејности од 2015 година.

Транспортната класификација на стоки, 2015 (ТКС), се применува во статистичките истражувања кои содржат податоци за патниот товарен превоз на стоки и товарниот железнички превоз на стоки и овозможува споредби на статистичките податоци на европско и на меѓународно ниво.

Транспортната класификација на стоки, 2015, е подготвена во Одделението за методологија, квалитет на статистички истражувања и класификации.


  Преземи последна класификација  Список на држави

  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика