Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   МакСтат избор


29.12.2022, МакСтат избор  2022   
24.12.2021, МакСтат избор  2021   
29.12.2020, МакСтат избор  2020   
20.12.2019, МакСтат избор  2019   
24.12.2018, МакСтат избор  2018   
20.10.2017, МакСтат избор  2017   
14.11.2016, МакСтат избор  2016   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика