Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Жените и мажите во Северна Македонија


14.03.2023, Жените и мажите во Северна Македонија  2022   
05.03.2021, Жените и мажите во Северна Македонија  2020   
07.03.2019, Жените и мажите во Северна Македонија  2019   
11.09.2017, Жените и мажите во Македонија  2017   
12.09.2016, Жените и мажите во Република Македонија  2016   
28.05.2015, Жените и мажите во Република Македонија  2015   
10.06.2014, Жените и мажите во Република Македонија  2014   
20.06.2013, Жените и мажите во Македонија  2013   
21.06.2012, Жените и мажите во Македонија  2012   
31.12.2010, Жените и мажите во Македонија  2010   
10.12.2008, Жените и мажите во Македонија  2008   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика