+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија


17.05.2018, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2017   
11.05.2017, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2016   
31.05.2016, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2015   
15.05.2015, Потрошувачка на домаќинствата во Република Mакедонија  2014   
09.06.2014, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2013   
14.06.2013, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2012   
04.06.2012, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2011   
01.06.2011, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2010   
30.09.2010, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2009   
30.08.2009, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2008   
28.05.2008, Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија  2007   Публикации во областа: Животен стандард

Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија
Анкета за користење на времето
Анкета за приходи и услови за живеење
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика