+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 28.01.2022
Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 28.01.2022
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 28.01.2022
Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 28.01.2022
Електрична енергија во MWh, по месеци 27.01.2022
Јаглени во 000 тони, по месеци 27.01.2022
Нафта и нафтени продукти во 000 тони, по месеци 27.01.2022
Природен гас во мил.nm3, по месеци 27.01.2022
Учество на енергентите во вкупното бруто-производство на електрична енергија, по месеци 27.01.2022
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, месечни 26.01.2022
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, тримесечни 26.01.2022
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, годишни 26.01.2022
Индекси на цени на стоките и услугите користени воземјоделството, 2015=100, месечни 26.01.2022
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, тримесечни 26.01.2022
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, годишни 26.01.2022
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни 25.01.2022
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 25.01.2022
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 25.01.2022
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 24.01.2022
 © Државен завод за статистика