+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Стоковна размена по земји, кумулативни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според економските групации на земјите, кумулативни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , кумулативни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според основните економски категории, кумулативни податоци 06.07.2022
Стоковна размена по земји, месечни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според економските групации на земјите, месечни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, месечни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , месечни податоци 06.07.2022
Стоковна размена според основните економски категории, месечни податоци 06.07.2022
Извоз, увоз, трговски биланс и покриеност на извозот со увозот, месечни 06.07.2022
Индекси на стоковната размена, месечни 06.07.2022
Извоз и увоз според секторите на СМТК и земји, кумулативни податоци 06.07.2022
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2022, по месеци 06.07.2022
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2022, кумулативни податоци 06.07.2022
Извоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2022, за период 01-05.2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Увоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2022, за период 01-05.2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Извоз според тарифи за период 01-05.2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Извоз според тарифи и земји на дестинација за период 01-05. 2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Увоз според тарифи за период 01-05.2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-05.2022 година, претходни податоци 06.07.2022
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 04.07.2022
Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни 01.07.2022
Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни 01.07.2022
Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни 01.07.2022
12
 © Државен завод за статистика