Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Извоз и увоз според секторите на СМТК и земји, кумулативни податоци 29.11.2022
Мрежа и опрема во градскиот превоз, по години 29.11.2022
Преминување на патници на поважните гранични премини 29.11.2022
Патнички и Товарен превоз, по години 29.11.2022
Превезена стока во товарниот патен превоз, по години, по видови, во илјади тони 29.11.2022
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 28.11.2022
Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни 30.11.2022
Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни 30.11.2022
Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни 30.11.2022
Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месени 30.11.2022
Електрична енергија во MWh, по месеци 29.11.2022
Јаглени во 000 тони, по месеци 29.11.2022
Нафта и нафтени продукти во 000 тони, по месеци 29.11.2022
Природен гас во мил.nm3, по месеци 29.11.2022
Учество на енергентите во вкупното бруто-производство на електрична енергија, по месеци 29.11.2022
 © Државен завод за статистика