+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Електрична енергија во MWh, по месеци 26.02.2021
Јаглени во 000 тони, по месеци 26.02.2021
Нафта и нафтени продукти во 000 тони, по месеци 26.02.2021
Природен гас во мил.nm3, по месеци 26.02.2021
Учество на енергентите во вкупното бруто-производство на електрична енергија, по месеци 26.02.2021
Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 26.02.2021
Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 26.02.2021
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 26.02.2021
Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 26.02.2021
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 25.02.2021
Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје 25.02.2021
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 25.02.2021
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 24.02.2021
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 24.02.2021
 © Државен завод за статистика