+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекси на цените на угостителските услуги, по месеци 06.05.2021
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 06.05.2021
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2021, по општини, по месеци 06.05.2021
Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци 06.05.2021
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 06.05.2021
Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци 04.05.2021
Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 04.05.2021
Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година 04.05.2021
Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 04.05.2021
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 04.05.2021
 © Државен завод за статистика