Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Земјоделство се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Растително производство
 • Сточарство и рибарство
 • Шумарство


 • Наслов на образецотШифра
  Годишен извештај за површина на шумитеШУМ.13
  Годишен извештај за сеча на дрва во државните шумиШУМ.21
  Годишен извештај за сеча на дрва во приватните шумиШУМ.23
  Извештај за подигање и одгледување на шумитеШУМ.41
  Годишен извештај за штетите во државнте шумиШУМ.51
  Годишен извештај за штети од пожари во шумите од приватна сопственостШУМ.52
  Годишен извештај за сообраќајници, енергенти и механизацијаШУМ.61
  Објазнување и упаство за пополнување на извештајот ШУМ.20ШУМ.20
  Тримесечен извештај за искористување на шумитеШУМ.22
  Годишен извештај за ловот ЛОВ11
  Годишен извештај за рибарство и аквакултура (одгледување на риба)РИБ.11
  Годишен извештај за рибарствоРИБ.11а
       © Државен завод за статистика