Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Земјоделство се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Растително производство
 • Сточарство и рибарство
 • Шумарство


 • Наслов на образецотШифра
  Анкетен прашалник за индивидуално земјоделско стопанство (Анкета за бројот на добитокот)ЗЕ.51 2
  Годишен извештај за сточарство (за сопствен добиток) ЗЕ.51 2а
  Месечен извештај за заклан добиток и живина во кланициЗЕ.52
  Годишен извештај за рибарство и аквикултура (одгледување на риба)ЗЕ.62
  Годишен извештај за рибарствоЗЕ.62А
  Годишен извештај за земјоделските претпријатија и земјоделските задругиЗЕ.71
  Упатство за пополнување на прашалникот - Анкета за бројот на добитокот 
       © Државен завод за статистика