Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија


02.03.2016, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02 2016   
02.02.2016, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01 2016   
30.12.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12 2015   
04.12.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11 2015   
03.11.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10 2015   
01.10.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  09 2015   
02.09.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08 2015   
31.07.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република  07 2015   
03.07.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  06 2015   
02.06.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  05 2015   
30.04.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  04 2015   
02.04.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  03 2015   
09.03.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02 2015   
02.02.2015, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01 2015   
30.12.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12 2014   
02.12.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11 2014   
04.11.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10 2014   
01.10.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  09 2014   
01.09.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08 2014   
06.08.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  07 2014   
02.07.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  06 2014   
02.06.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  05 2014   
05.05.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  04 2014   
03.04.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  03 2014   
07.03.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02 2014   
31.01.2014, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01 2014   
31.12.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12 2013   
03.12.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11 2013   
04.11.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10 2013   
04.10.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  09 2013   
02.09.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08 2013   
31.07.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  07 2013   
04.07.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  06 2013   
04.06.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  05 2013   
02.05.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  04 2013   
03.04.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  03 2013   
14.03.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02 2013   
01.02.2013, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01 2013   
28.12.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12/2012   
30.11.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11 2012   
31.10.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10 2012   
28.09.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  09 2012   
31.08.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08/2012   
27.07.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  07/2012   
29.06.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  06/2012   
31.05.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  05 2012   
02.05.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  04 2012   
04.04.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Mакедонија  03/2012   
02.03.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02/2012   
01.02.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01/2012   
03.01.2012, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12/2011   
02.12.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11/2011   
04.11.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10/2011   
21.10.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08/2011   
13.09.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  08/2011   
01.08.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  07/2011   
05.07.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  05/2011   
03.06.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  04/2011   
05.05.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  03/2011   
08.04.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  02/2011   
11.03.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  01/2011   
05.01.2011, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  12/2010   
13.12.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  11/2010   
05.11.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  10/2010   
03.09.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  8/2010   
30.07.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  7/2010   
06.07.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  6/2010   
31.05.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  5/2010   
30.04.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  4/2010   
30.04.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  4/2010   
01.04.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  3/2010   
03.03.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  2/2010   
29.01.2010, Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  1/2010   
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика