Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Turizmi dhe Hotelieri


Turizmi, prill 2024

11.06.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i turistëve në prill të vitit 2024 është 81 752, prej të cilëve 23.0 % janë turistë
vendor dhe 77.0 % turistë të huaj.
Numri i netëve të kaluara në prill të vitit 2024 është 151 720, prej të cilëve 28.8 % janë turistë vendor dhe 71.2 % janë turistë të huaj.
Në periudhën janar - prill 2024, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, numri i turistëve është rritur për 15.3 %, edhe atë:
te turistët vendor ka rritje për 7.4 %, ndërsa te turistët e huaj ka rritje për 19.3 %.
Në periudhën janar - prill 2024, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, numri i netëve të kaluara është rritur për 15.2 %,
edhe atë: te turistët vendor ka rritje për 15.0 %, ndërsa te turistët e huaj ka rritje për 15.4 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë