Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve në bujqësi, prill 2022

16.05.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit prill të vitit 2022, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është rritur për 22.3 %, ndërsa tek autputi është rritur për 4.3 %.

Në prill të vitit 2022, krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2021, indeksi i çmimeve të input 1 (mjetet e shpenzuara në bujqësi) është 122.8  ndërsa indeksi i çmimeve të input 2 (mjete dedikuar për investime në bujqësi) është 114.5.

Në pjesën autput, në prill të vitit 2022, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore është 103.4, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhimeve shtazore është 107.5.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666  

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë