Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, prill 2024

10.06.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit prill 2024, Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve
industriale totali, janë më të larta për 0.7 % në nivel mujor dhe më të ulëta për 1.0 %, në nivel vjetor.
Në muajin prill 2024, krahasuar me muajin mars 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, janë më të larta
në sektorin Miniera dhe gurorë për 4.9 %, në sektorin Industria përpunuese për 0.5 %, në sektorin Furnizime me energji elektrike,
gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 1.6 %, derisa në sektorin Furnizim me ujë heqjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve dhe aktivitetet
e rehabilitimit të mjedisit mbeten të pa ndryshueshme.
Në muajin prill 2024, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale
totali, janë më të ulëta në sektorin Miniera dhe gurorë për 0.3 %, në sektorin Industria përpunuese për 1.3 %, ndërsa më të
larta në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 2.6 % dhe në sektorin Furnizim me
ujë heqjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve dhe aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit për 1.6 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë