Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm, prill 2024

10.06.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit prill të vitit 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale
në tregun e jashtëm në nivel mujor janë më të larta për 0.7 %, ndërsa në nivel vjetor janë më të ulëta për 1.5 %.
Në muajin prill 2024, në krahasim me muajin mars 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm
janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 5.3 %, dhe në sektorin Industria përpunuese për 0.4 %.
Në prill të vitit 2024, në krahasim me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve
industriale në tregun e jashtëm janë më të ulëta në sektorin Miniera dhe gurorë për 0.3 %, ndërsa në sektorin Industria
përpunuese për 1.6 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë