Skip Navigation LinksНасловна Корисничка подршка Барање на податоци

Барање на податоци

Почитувани, доколку Ви се потребни статистички податоци од
Државниот завод за статистика, пополнете го следниот образец:

Полињата означени со * се задолжителни за пополнување.
 

Име и презиме: *


Назив на субјектот:
(доколку барањето е од фирма, институција)

Е-пошта: *


Телефон:
 


Aдреса:
(Улица, куќен и поштенски број)

Град
  

Држава


Во која група на корисници припаѓате:


Ве молиме детално да го опишете Вашето барање за податоци: *


Период на кој се однесува барањето: *Територијално ниво на кое Ви се потребни податоците::
Рок во кој Ви се потребни податоците: *


Цел (намена) за која Ви се потребни податоците: *© Државен завод за статистика