Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга XIII:
Вкупно население, домаќинства и станови
Според територијалната организација на Република Македонија од 2004 година03.05.2005, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга XIII:
Вкупно население, домаќинства и станови
Според територијалната организација на Република Македонија од 2004 година
 2002   
05.05.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга XI:
Вкупно население по пол и возраст - дефинитивни податоци по населени места -
 2002   
05.05.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга XII:
Вкупно население во земјата - дефинитивни податоци по населени места -
Население во земјата според активноста и полот
 2002   
05.05.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга X:
Вкупно население, домаќинства и станови - дефинитивни податоци по населени места -
Вкупно население според изјаснувањето за националната припадност, мајчиниот јазик и вероисповедта
 2002   
05.05.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга IX:
Вкупно население во земјата
Според миграционите, етничките и виталните карактеристики
 2002   
01.04.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга VIII:
Вкупно население во земјата
Лица кои вршат занимање, лица кои бараат прво и повторно вработување и издржувани лица
 2002   
01.04.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга IV: Вкупно население
Македонски граѓани отсутни во странство
Странци присутни во Република Македонија
 2002   
01.04.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга VI:
Вкупно население
Население во земјата според активноста
 2002   
01.04.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга VII:
Вкупно население во земјата
Лица кои вршат занимање според занимањето, дејноста, економскиот статус, школската подготовка и изјаснувањето за националната припадност
 2002   
01.03.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга V:
Вкупно население
Образовни карактеристики
 2002   
01.02.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите 2002, Книга II:
Домаќинства и семејства
 2002   
01.02.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002 година, Книга I:
Вкупно население, домаќинства и станови
Вкупно население според причините на присутност-отсутност, возраста, полот и изјаснувањето за национална припадност
 2002   
01.02.2004, Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002 година, Книга III:
Станови, згради и домаќинства
 2002   Публикации во областа: Попис на населението

Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002 година
Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија, Попис 2021
Статистички атлас, Попис 2021
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика