+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Вработени и нето-плати, 2012

 


Во Статистичкиот преглед бр. 2.4.13.07/748 "Вработени и нето-плати во Република Македонија во 2012
година" се презентирани податоци од статистичкото истражување "Извештај за вработени и нето-плати - состојба
октомври 2012", спроведено во 2012 година. Прегледот претставува продолжение на серијата изданија од овој
вид.
Во публикацијата се објавени податоци за вработените и нето-платите според кадровската евиденција,
по белезите: пол, возраст, работен однос, вид на сопственост, школска подготовка и работно време. Покрај нив,
презентирани се и податоци за структурата на вработените според висината на исплатената нето-плата по вработен,
структурата на деловните субјекти според износот на најниската и на највисоката нето-плата по вработен, како и
според распонот на најниската и на највисоката нето-плата по вработен и друго.
Во функција на полесно и квалитетно користење на податоците кои ги содржи публикацијата, дадени се
методолошки објаснувања.


           
Датум на издавање: 04.06.2013
PDF:   Преземи ја публикацијата 820Kb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 53
ISBN: 978-608-227-105-7
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика