Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на прометот во индустријата

14.06.2024   Индекси на прометот во индустријата, април 2024 година
15.05.2024   Индекси на прометот во индустријата, март 2024 година
17.04.2024   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2024 година
26.03.2024   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2024 година
15.02.2024   Индекси на прометот во индустријата, декември 2023 година
17.01.2024   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2023 година
15.12.2023   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2023 година
15.11.2023   Индекси на прометот во индустријата, септември 2023 година
13.10.2023   Индекси на прометот во индустријата, август 2023 година
15.09.2023   Индекси на прометот во индустријата, јули 2023 година
11.08.2023   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2023 година
14.07.2023   Индекси на прометот во индустријата, мај 2023 година
15.06.2023   Индекси на прометот во индустријата, април 2023 година
12.05.2023   Индекси на прометот во индустријата, март 2023 година
13.04.2023   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2023 година
17.03.2023   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2023 година
15.02.2023   Индекси на прометот во индустријата, декември 2022 година
13.01.2023   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2022 година
15.12.2022   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2022 година
11.11.2022   Индекси на прометот во индустријата, септември 2022 година
14.10.2022   Индекси на прометот во индустријата, август 2022 година
15.09.2022   Индекси на прометот во индустријата, јули 2022 година
12.08.2022   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2022 година
15.07.2022   Индекси на прометот во индустријата, мај 2022 година
15.06.2022   Индекси на прометот во индустријата, април 2022 година
13.05.2022   Индекси на прометот во индустријата, март 2022 година
15.04.2022   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2022 година
11.03.2022   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2022 година
11.02.2022   Индекси на прометот во индустријата, декември 2021 година
14.01.2022   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2021 година
15.12.2021   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2021 година
12.11.2021   Индекси на прометот во индустријата, септември 2021 година
15.10.2021   Индекси на прометот во индустријата, август 2021 година
15.09.2021   Индекси на прометот во индустријата, јули 2021 година
13.08.2021   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2021 година
15.07.2021   Индекси на прометот во индустријата, мај 2021 година
11.06.2021   Индекси на прометот во индустријата, април 2021 година
14.05.2021   Индекси на прометот во индустријата, март 2021 година
15.04.2021   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2021 година
12.03.2021   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2021 година
12.02.2021   Индекси на прометот во индустријата, декември 2020 година
15.01.2021   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2020 година
15.12.2020   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2020 година
13.11.2020   Индекси на прометот во индустријата, септември 2020 година
15.10.2020   Индекси на прометот во индустријата, август 2020 година
15.09.2020   Индекси на прометот во индустријата, јули 2020 година
14.08.2020   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2020 година
14.07.2020   Индекси на прометот во индустријата, мај 2020 година
12.06.2020   Индекси на прометот во индустријата, април 2020 година
15.05.2020   Индекси на прометот во индустријата, март 2020 година
15.04.2020   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2020 година
17.03.2020   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2020 година
14.02.2020   Индекси на прометот во индустријата, декември 2019 година
17.01.2020   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2019 година
13.12.2019   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2019 година
15.11.2019   Индекси на прометот во индустријата, септември 2019 година
15.10.2019   Индекси на прометот во индустријата, август 2019 година
13.09.2019   Индекси на прометот во индустријата, јули 2019 година
15.08.2019   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2019
12.07.2019   Индекси на прометот во индустријата, мај 2019
13.06.2019   Индекси на прометот во индустријата, април 2019
15.05.2019   Индекси на прометот во индустријата, март 2019
12.04.2019   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2019 година
15.03.2019   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2019 година
15.02.2019   Индекси на прометот во индустријата, декември 2018 година
16.01.2019   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2018 година
14.12.2018   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2018 година
15.11.2018   Индекси на прометот во индустријата, септември 2018 година
12.10.2018   Индекси на прометот во индустријата, август 2018 година
14.09.2018   Индекси на прометот во индустријата, јули 2018 година
15.08.2018   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2018 година
13.07.2018   Индекси на прометот во индустријата, мај 2018 година
14.06.2018   Индекси на прометот во индустријата, април 2018 година
15.05.2018   Индекси на прометот во индустријата, март 2018 година
13.04.2018   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2018 година
23.03.2018   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2018 година
15.02.2018   Индекси на прометот во индустријата, декември 2017 година
18.01.2018   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2017
15.12.2017   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2017
15.11.2017   Индекси на прометот во индустријата, септември 2017
13.10.2017   Индекси на прометот во индустријата, август 2017
15.09.2017   Индекси на прометот во индустријата, јули 2017
11.08.2017   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2017 година
14.07.2017   Индекси на прометот во индустријата, мај 2017 година
15.06.2017   Индекси на прометот во индустријата, април 2017 година
12.05.2017   Индекси на прометот во индустријата, март 2017 година
13.04.2017   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2017
16.03.2017   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2017
13.02.2017   Индекси на прометот во индустријата, декември 2016
16.01.2017   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2016
15.12.2016   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2016
15.11.2016   Индекси на прометот во индустријата, септември 2016
14.10.2016   Индекси на прометот во индустријата, август 2016
15.09.2016   Индекси на прометот во индустријата, јули 2016
12.08.2016   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2016
15.07.2016   Индекси на прометот во индустријата, мај 2016
15.06.2016   Индекси на прометот во индустријата, април 2016
13.05.2016   Индекси на прометот во индустријата, март 2016
15.04.2016   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2016
16.03.2016   Индекс на прометот во индустријата, јануари 2016
12.02.2016   Индекси на прометот во индустријата, декември 2015
15.01.2016   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2015
15.12.2015   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2015
16.11.2015   Индекси на прометот во индустријата, септември 2015
15.10.2015   Индекси на прометот во индустријата, август 2015
15.09.2015   Индекси на прометот во индустријата, јули 2015
18.08.2015   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2015
15.07.2015   Индекси на прометот во индустријата, мај 2015
15.06.2015   Индекси на прометот во индустријата, април 2015
15.05.2015   Индекси на прометот во индустријата, март 2015
17.04.2015   Индекс на прометот во индустријата, февруари 2015
20.03.2015   Индекс на прометот во индустријата, јануари 2015 година
16.02.2015   Индекси на прометот во индустријата, декември 2014
16.01.2015   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2014
15.12.2014   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2014
17.11.2014   Индекси на прометот во индустријата, септември 2014
15.10.2014   Индекси на прометот во индустријата, август 2014
15.09.2014   Индекс на прометот во индустријата, јули 2014
15.08.2014   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2014
15.07.2014   Индекс на прометот во индустријата, мај 2014
16.06.2014   Индекс на прометот во индустријата, април 2014
15.05.2014   Индекс на прометот во индустријата, март 2014
15.04.2014   Индекс на прометот во индустријата, февруари 2014
17.03.2014   Индекси на прометот во индустријата, јануари 2014
17.02.2014   Индекс на прометот во индустријата, декември 2013 година
15.01.2014   Индекси на прометот во индустријата, ноември 2013
16.12.2013   Индекс на прометот во индустријата, октомври 2013
15.11.2013   Индекс на прометот во индустријата, септември 2013 година
16.10.2013   Индекс на прометот во индустријата, август 2013 година
16.09.2013   Индекс на прометот во индустријата, јули 2013 година
15.08.2013   Индекс на прометот во индустријата, јуни 2013 година
15.07.2013   Индекс на прометот во индустријата, мај 2013 година
17.06.2013   Индекс на прометот во индустријата, април 2013 година
15.05.2013   Индекс на прометот во индустријата, март 2013 година
15.04.2013   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2013
15.03.2013   Индекс на прометот во индустријата, јануари 2013 година
15.02.2013   Индекс на прометот во индустријата, декември 2012 година
15.01.2013   Индекс на прометот во индустријата, ноември 2012 година
17.12.2012   Индекс на прометот во индустријата, октомври 2012 година
15.11.2012   Индекс на прометот во индустријата, септември 2012
15.10.2012   Индекс на прометот во индустријата, август 2012 година
17.09.2012   Индекси на прометот во индустријата, јули 2012
15.08.2012   Индекс на прометот во индустријата, јуни 2012 година
16.07.2012   Индекси на прометот во индустријата, мај 2012 година
15.06.2012   Индекс на прометот во индустријата, април 2012 година
15.05.2012   Индекс на прометот во индустријата, март 2012 година
18.04.2012   Индекси на прометот во индустријата, февруари 2012 година
15.03.2012   Индекс на прометот во индустријата, јануари 2012 година
15.02.2012   Индекси на прометот во индустријата, декември 2011 година
17.01.2012   Индекс на прометот во индустријата, ноември 2011 година
15.12.2011   Индекси на прометот во индустријата, октомври 2011 година
16.11.2011   Индекси на прометот во индустријата, септември 2011 година
18.10.2011   Индекси на прометот во индустријата, август 2011 година
16.09.2011   Индекси на прометот во индустријата, јули 2011 година
17.08.2011   Индекси на прометот во индустријата, јуни 2011 година
15.07.2011   Индекси на прометот во индустријата, мај 2011 година
15.06.2011   Индекси на прометот во индустријата, април 2011
17.05.2011   Индекси на прометот во индустријата, март 2011 година
15.04.2011   Индекс на прометот во индустријата, февруари 2011 година
16.03.2011   Индекс на прометот во индустријата, јануари 2011 година


Следни соопштенија од областа: Индустрија
  Останати соопштенија од областа:   Индустрија

Индекси на индустриското производство
Индекси на работниците во индустријата
Индекси на прометот во индустријата


© Државен завод за статистика