Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
24.06.2024 Јавен водовод и канализација2023
25.06.2024 Енергија, месечни податоци - претходни податоци04.2024
27.06.2024 Органско фармерство2023
28.06.2024 Индекси на индустриското производство05.2024
28.06.2024 Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони - дефинитивни податоци2023
28.06.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2024
28.06.2024 Демографија на претпријатија2022 одложено одложено
28.06.2024 Бесправно изградени објекти2023
28.06.2024 Северна Македонија во бројки 
28.06.2024 Месечен статистички извештај  
28.06.2024 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци05.2024
01.07.2024 Индекси на бројот на работниците во индустријата05.2024
03.07.2024 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2023/2024
05.07.2024 Индекси на цените во угостителството06.2024
05.07.2024 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-05.2024
08.07.2024 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2024
10.07.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2024
10.07.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2024
10.07.2024 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)05.2024
11.07.2024 Туризам05.2024
123456789

© Државен завод за статистика