Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
21.02.2024 Индекси на цените во земјоделството01.2024
21.02.2024 Превезени патници со автобусиIV.2023
22.02.2024 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен12.2023
22.02.2024 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен12.2023
23.02.2024 Превезени патници и стокиIV.2023 20.02.2024: одложено одложено
26.02.2024 Енергија, месечни податоци - претходни податоци12.2023
28.02.2024 Природно движење на населението - претходни податоциIV.2023
28.02.2024 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2023
29.02.2024 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци01.2024
29.02.2024 Месечен статистички извештај  
01.03.2024 Слободни работни местаIV.2023
04.03.2024 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIV.2023
05.03.2024 Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој2023
05.03.2024 Индекси на цените во угостителството02.2024
07.03.2024 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало02.2024
07.03.2024 Стоковна размена со странство - претходни податоци01.2024
08.03.2024 Индекси на индустриското производство01.2024
08.03.2024 Активно населениеIV.2023
11.03.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2024
11.03.2024 Издадени одобренија за градење01.2024
12345678910...

© Државен завод за статистика