Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
03.04.2023 Индекси на бројот на работниците во индустријата02.2023
04.04.2023 Активно население во Република Северна Македонија - преработени податоци од Анкетата за работна сила за 2021 година и по тримесечја 2021
05.04.2023 Индекси на цените во угостителството03.2023
07.04.2023 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало3.2023
07.04.2023 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2023
10.04.2023 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)02.2023
10.04.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2023
10.04.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2023
11.04.2023 Туризам02.2023
13.04.2023 Издадени одобренија за градење02.2023
13.04.2023 Индекси на цените во земјоделството03.2023
13.04.2023 Индекси на прометот во индустријата02.2023
20.04.2023 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2023
20.04.2023 Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи2022/2023
20.04.2023 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2023
20.04.2023 Комунален отпад2022
25.04.2023 Енергија, месечни податоци - претходни податоци2.2023
28.04.2023 Стоковна размена со странство - дефинитивни податоци01-12.2021
28.04.2023 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2023
28.04.2023 Месечен статистички извештај  
12345678910...

© Државен завод за статистика