+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
26.02.2021 Природно движење на населението - претходни податоциIV 2020
26.02.2021 Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој2020
26.02.2021 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци01.2021
26.02.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2021
26.02.2021 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2020
26.02.2021 Месечен статистички извештај 02.2021
01.03.2021 Слободни работни местаIV.2020
05.03.2021 Активно населениеIV.2020
05.03.2021 Индекси на индустриското производство01.2021
05.03.2021 Индекси на бројот на работниците во индустријата01.2021
05.03.2021 Жените и мажите во Македонија2020
05.03.2021 Индекси на цените во угостителството02.2021
08.03.2021 Стоковна размена со странство - претходни податоци01.2021
08.03.2021 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIV.2020
08.03.2021 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало02.2021
10.03.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно01.2021
10.03.2021 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)01.2021
10.03.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари01.2021
12.03.2021 Индекси на прометот во индустријата01.2021
12.03.2021 Туризам01.2021
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика