Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
28.09.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2023
29.09.2023 Бруто-домашен производ - претходни податоци2022 одложенo од 29.09.2023 за 31.10.2023 одложено зa на 31.10.2023
29.09.2023 Индекси на индустриското производство08.2023
29.09.2023 Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2023
29.09.2023 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2023
29.09.2023 Запишани студенти на додипломски студии2022/2023
29.09.2023 Месечен статистички извештај  
29.09.2023 Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2021
02.10.2023 Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2023
02.10.2023 Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2023
05.10.2023 Индекси на цените во угостителството09.2023
06.10.2023 Даноци во животна средина2021
06.10.2023 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2023
09.10.2023 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало9.2023
10.10.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари08.2023
10.10.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно08.2023
10.10.2023 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)08.2023
13.10.2023 Индекси на прометот во индустријата08.2023
13.10.2023 Издадени одобренија за градење08.2023
13.10.2023 Туризам08.2023
12345

© Државен завод за статистика