Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Пазар на труд


Избери клучен показател:Временска серија за: Активно население

I.2024788 909  
III.2023794 902  
II.2023793 602  
I.2023787 645  
IV.2023790 440  
III.2022808328  
II.2022810453  
II.2021945412  
III.2021945158  
IV.2021937482  
I.2022811251  
I.2021943964  
IV.2020941524  
II.2020953039  
III.2020941136  
I.2020967733  
IV.2019968604  
III.2019964248  
II.2019962463  
I.2019960743  
IV.2018957609  
III.2018958770  
II.2018957471  
I.2018956640  
IV.2017953692  
III.2017954814  
II.2017955699  
I.2017952644  
IV.2016950255  
III.2016949944  
II.2016948376  
I.2016945821  
IV.2015949525  
III.2015954610  
II.2015956174  
I.2015959388  
IV.2014961416  
III.2014958393  
II.2014957790  
I.2014958392  
IV.2013960704  
III.2013957417  
II.2013952327  
I.2013953780  
IV.2012948125  
III.2012940657  
II.2012942420  
I.2012941019  
IV.2011937326  
III.2011942395  
II.2011936256  
I.2011944216  
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика