+A   |  -A
ïïï: 270 | âââ: 76193
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Техничка култура


Презентираните податоци се добиени од статистичкото истражување - Техничката култура во Република Македонија, кое како редовно статистичко истражување Државниот завод за статистика го спроведува на секои три години.

Истражувањето е спроведено во согласност со Законот за поттикнување и помагање на техничката култура (“ Службен весник” на РМ бр.53/2000)

Прикажаните податоците се однесуваат за периодот од 1.01. до 31.12.2008 година.

Дефиниција:

Во согласност со законот, под техничка култура се подразбира: оспособување за стекнување технички, технолошки и информатички знаења и вештини, инвентивно творештво, ширење на научните и техничките достигнувања, потикнување за творечка и научна работа, техничко воспитување и образование особено кај младата популација.Последно ажурирање: 11.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика