+A   |  -A
ïïï: 2340 | âââ: 76759
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало


COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), како меѓународен стандард, претставува класификација на личната потрошувачка по намена. Оваа класификација ја користат членките на Европската унија за пресметување на хармонизираниот индекс на потрошувачките цени (HICP-Harmonised Index of Consumer Prices), кој се користи како индикатор за инфлација.

Класификацијата на индивидуална потрошувачка по намена (COICOP) претставува меѓународен стандард, ги класификува издатоците на потрошувачката направени од домаќинствата и од непрофитните институции што им служат на домаќинствата.

Во услови на квалитетна споредливост на економските и на социјалните индикатори меѓу различните земји (како пример, индексот на трошоците на животот, потрошувачката на домаќинствата, агрегатите на националните сметки), постои јасна предност ако се користи највисокото ниво на структурата на COICOP.
Последно ажурирање: 02.11.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Цени 
  
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
  Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  Индекси на цените во угостителството
  Индекси на цените во земјоделството
  Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
  Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
  Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
  Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци


   


© Државен завод за статистика