+A   |  -A
ïïï: 226 | âââ: 64814
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Кина


Податоците прикажани во ова Соопштение се добиени преку статистичкото истражување за кината во Република Македонија, кое како редовно статистичко истражување Државниот завод за статистика го спроведува секоја година.

Дефиниции

Кино е сала или отворен простор опремен со уреди за јавно прикажување на филмови.

Организационо, киното може да биде самостоен деловен субјект или единица во состав на друг деловен субјект за прикажување на филмови, дом на култура, училиште и сл.

Видови кина: постојани, летни кинобавчи и подвижни кина.

Кинопретстава е јавно прикажување на филмска програма.Последно ажурирање: 09.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика