Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Северна Македонија во бројки


05.07.2024, Северна Македонија во бројки  2024   
30.06.2023, Северна Македонија во бројки, 2023  2023   
24.06.2022, Северна Македонија во бројки  2022   
21.06.2021, Северна Македонија во бројки  2021   
19.06.2020, Северна Македонија во бројки  2020   
13.06.2019, Северна Македонија во бројки  2019   
14.06.2018, Македонија во бројки  2018   
27.06.2017, Македонија во бројки  2017   
30.06.2016, Македонија во бројки  2016   
29.06.2015, Македонија во бројки  2015   
10.06.2014, Македонија во бројки  2014   
20.06.2013, Македонија во бројки  2013   
21.06.2012, Македонија во бројки  2012   
29.12.2011, Македонија во бројки  2011   
13.12.2010, Македонија во бројки  2010   
01.11.2009, Македонија во бројки  2009   
01.12.2008, Македонија во бројки  2008   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика