Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Lejet e dhëna për ndërtim, prill 2024

14.06.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit prill të vitit 2024 janë dhënë 257 leje ndërtimi, që është për 22.1 % më pak
se në muajin e njejtë të vitit paraprak.
Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 5 703 659 илјади mijë denarë, që është për 16.6 % më pak
krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak.
Nga numri i përgjithshëm i numrit të lejeve të dhëna për ndërtim 136 (52.9 %) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 56
(21.8 %) për objektet e ndërtimit të ulët dhe 65 (25.3 %) objektet për rikonstruim.
Nga gjithsej 257 objekte, te 121 (47.1 %) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa tek 136 (52.9 %) objekte si investitorë janë
subjektet afariste.
Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi i 710 banesave, me sipërfaqe të përgjithshme prej 55 611 m2.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë