Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor, mars 2022

28.04.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në muajin mars të vitit 2022, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale
në tregun vendor në nivel mujor janë më të larta për 5.2 % dhe për 22.3 % në nivel vjetor.
Në muajin mars të vitit 2022, krahasuar me muajin shkurt të vitit 2022, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale janë
më të larta në grupet: Energjia për 5.7 %, Prodhimet kapitale për 28.8 %, Prodhimet intermediare përveç energjisë për 5.8 %, Mallra jo
të qëndrueshme të konsumit të gjërë për 3.3 % dhe Mallra të qëndrueshme të konsumit të gjërë për 1.7 %.
Në muajin mars të vitit 2022, krahasuar me muajin mars të vitit 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në
tregun vendor janë më të larta në grupet: Energjia për 40.9 %, Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 25.9 %, Prodhimet kapitale
për 73.7 %, Mallra të qëndrueshme të konsumit të gjërë për 6.1 %, dhe Mallra jo të qëndrueshme të konsumit të gjërë për 10.9 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë