+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2015

 


Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.16.01 „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2015 година” се презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката на домаќинствата”, спроведено во 2015 година кои, според наша оценка, можат да послужат за анализа на животниот стандард на домаќинствата во Република Македонија. Прегледот претставува продолжение на истата публикација објавена за 2014 година.

Во публикацијата се објавуваат податоци за: просечните расположливи средства според изворите, висината на употребените средства според намената на потрошувачката, висината на употребените парични средства, количествата на прехранбени и други артикли наменети за лична употреба, како и податоци за снабденоста на домаќинствата со некои поважни трајни добра.


           
Датум на издавање: 31.05.2016
PDF:   Преземи ја публикацијата 1.19MB
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 123
ISBN: 978-608-227-229-0
ISSN: 1409-9004
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика