Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Енергетски статистики , 2000-2010

 


Ви го претставуваме првото издание на публикацијата за енергетски статистики, кое како редовно издание на
Државниот завод за статистика ќе се објавува на секои пет години.
Публикацијата е изработена со цел да даде сеопфатен преглед на енергетската состојба во Република Македонија
за периодот 2000-2010 година.
Податоците се прибирани, анализирани и обработувани во Одделението за животна средина, енергија и транспорт,
во согласност со Регулативата бр.1099/2008 за енергетски статистики на Европскиот парламент и на Советот.
Очекуваме публикацијата на корисниците да им понуди доволно детални статистички информации од областа
на енергетиката.

Оваа публикација е изготвена со финансиска помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Државниот завод за статистика и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската унија.


           
Датум на издавање: 04.04.2012
PDF:   Преземи ја публикацијата  3.22MB
   
   
Број на страници: 85
ISBN: 978-608-227-065-4
ISSN: 0580-454X
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика