Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Жените и мажите во Северна Македонија, 2022

 


Пред вас е тринаесеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика ги прибира преку своите редовни статистички истражувања, но и податоци од други учесници во Националниот статистички систем. Имајќи ја предвид содржината на претходните изданија, во ова издание се обидовме да го продолжиме континуитетот на објавените податоци, но и да презентираме нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските, образовните и економските карактеристики на жените и на мажите во Република Северна Македонија. 
Презентираните индикатори од родовите статистики ни овозможуваат да го следиме процесот на воспоставување на еднакви можности и еднаков третман на жените и на мажите во разни области од животот: образованието, вработувањето, правосудството, социјалната заштита. 


           
Датум на издавање: 14.03.2023
PDF:   Преземи ја публикацијата  
   
   
Број на страници: 106
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика