+A   |  -A
Skip Navigation Links

  Соопштенија


  Последно соопштение


  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  News releases
   

  Methodological explanations
 
   MAKStat database
  News release: External trade by enterprise characteristics

29.05.2024   External trade by enterprise characteristics, 2022
31.05.2023   External trade by enterprise characteristics, 2021
31.05.2022   External trade by enterprise characteristics, 2020
31.05.2021   External trade by enterprise characteristics, 2019
29.05.2020   External trade by enterprise characteristics, 2018
11.06.2019   External trade by enterprise characteristics, 2017
11.06.2018   External trade by enterprise economic characteristics, 2016
09.06.2017   External trade by enterprise characteristics, 2015
23.09.2016   External trade by enterprise characteristics, 2014
25.09.2015   External trade by enterprise characteristics, 2009-2013


Upcoming news releases from theme: Foreign Trade
  Released news releases from theme:   Foreign Trade

External trade volume
External trade by enterprise characteristics


© State Statistical Office