Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Издадени одобренија за градење

10.05.2024   Издадени одобренија за градење, март 2024 година
12.04.2024   Издадени одобренија за градење, февруари 2024 година
11.03.2024   Издадени одобренија за градење, јануари 2024 година
12.02.2024   Издадени одобренија за градење, декември 2023 година
12.01.2024   Издадени одобренија за градење, ноември 2023 година
11.12.2023   Издадени одобренија за градење, октомври 2023 година
10.11.2023   Издадени одобренија за градење, септември 2023 година
13.10.2023   Издадени одобренија за градење, август 2023 година
13.09.2023   Издадени одобренија за градење, јули 2023 година
15.08.2023   Издадени одобренија за градење, јуни 2023 година
11.07.2023   Издадени одобренија за градење, мај 2023 година
14.06.2023   Издадени одобренија за градење, април 2023 година
12.05.2023   Издадени одобренија за градење, март 2023 година
13.04.2023   Издадени одобренија за градење, февруари 2023 година
14.03.2023   Издадени одобренија за градење, јануари 2023 година
14.02.2023   Издадени одобренија за градење, декември 2022 година
13.01.2023   Издадени одобренија за градење, ноември 2022 година
12.12.2022   Издадени одобренија за градење, октомври 2022 година
14.11.2022   Издадени одобренија за градење, септември 2022 година
07.10.2022   Издадени одобренија за градење, август 2022 година
13.09.2022   Издадени одобренија за градење, јули 2022 година
17.08.2022   Издадени одобренија за градење, јуни 2022 година
08.07.2022   Издадени одобренија за градење, мај 2022 година
16.06.2022   Издадени одобренија за градење, април 2022 година
12.05.2022   Издадени одобренија за градење, март 2022 година
15.04.2022   Издадени одобренија за градење, февруари 2022 година
14.03.2022   Издадени одобренија за градење, јануари 2022 година
14.02.2022   Издадени одобренија за градење, декември 2021 година
17.01.2022   Издадени одобренија за градење, ноември 2021 година
10.12.2021   Издадени одобренија за градење, октомври 2021 година
11.11.2021   Издадени одобренија за градење, септември 2021 година
12.10.2021   Издадени одобренија за градење, август 2021 година
10.09.2021   Издадени одобренија за градење, јули 2021 година
17.08.2021   Издадени одобренија за градење, јуни 2021 година
09.07.2021   Издадени одобренија за градење, мај 2021 година
16.06.2021   Издадени одобренија за градење, април 2021 година
12.05.2021   Издадени одобренија за градење, март 2021 година
15.04.2021   Издадени одобренија за градење, февруари 2021 година
15.03.2021   Издадени одобренија за градење, јануари 2021 година
15.02.2021   Издадени одобренија за градење, декември 2020 година
14.01.2021   Издадени одобренија за градење, ноември 2020 година
14.12.2020   Издадени одобренија за градење, октомври 2020 година
12.11.2020   Издадени одобренија за градење, септември 2020 година
09.10.2020   Издадени одобренија за градење, август 2020 година
11.09.2020   Издадени одобренија за градење, јули 2020 година
14.08.2020   Издадени одобренија за градење, јуни 2020 година
10.07.2020   Издадени одобренија за градење, мај 2020 година
10.06.2020   Издадени одобренија за градење, април 2020 година
15.05.2020   Издадени одобренија за градење, март 2020 година
16.04.2020   Издадени одобренија за градење, февруари 2020 година
13.03.2020   Издадени одобренија за градење, јануари 2020 година
14.02.2020   Издадени одобренија за градење, декември 2019 година
16.01.2020   Издадени одобренија за градење, ноември 2019 година
10.12.2019   Издадени одобренија за градење, октомври 2019 година
11.11.2019   Издадени одобренија за градење, септември 2019 година
10.10.2019   Издадени одобренија за градење, август 2019 година
10.09.2019   Издадени одобренија за градење, јули 2019 година
15.08.2019   Издадени одобренија за градење, јуни 2019
08.07.2019   Издадени одобренија за градење, мај 2019
10.06.2019   Издадени одобренија за градење, април 2019
14.05.2019   Издадени одобренија за градење, март 2019
12.04.2019   Издадени одобренија за градење, февруари 2019 година
11.03.2019   Издадени одобренија за градење, јануари 2019 година
11.02.2019   Издадени одобренија за градење, декември 2018 година
11.01.2019   Издадени одобренија за градење, ноември 2018 година
12.12.2018   Издадени одобренија за градење, октомври 2018 година
12.11.2018   Издадени одобренија за градење, септември 2018 година
10.10.2018   Издадени одобренија за градење, август 2018 година
11.09.2018   Издадени одобренија за градење, јули 2018 година
15.08.2018   Издадени одобренија за градење, јуни 2018 година
09.07.2018   Издадени одобренија за градење, мај 2018 година
11.06.2018   Издадени одобренија за градење, април 2018 година
14.05.2018   Издадени одобренија за градење, март 2018 година
13.04.2018   Издадени одобренија за градење, февруари 2018 година
09.03.2018   Издадени одобренија за градење, јануари 2018 година
12.02.2018   Издадени одобренија за градење, декември 2017 година
12.01.2018   Издадени одобренија за градење, ноември 2017 година
07.12.2017   Издадени одобренија за градење, октомври 2017 година
10.11.2017   Издадени одобренија за градење, септември 2017 година
10.10.2017   Издадени одобренија за градење, август 2017 година
07.09.2017   Издадени одобренија за градење, јули 2017 година
14.08.2017   Издадени одобренија за градење, јуни 2017 година
07.07.2017   Издадени одобренија за градење, мај 2017 година
13.06.2017   Издадени одобренија за градење, април 2017 година
11.05.2017   Издадени одобренија за градење, март 2017 година
11.04.2017   Издадени одобренија за градење, февруари 2017 година
08.03.2017   Издадени одобренија за градење, јануари 2017 година
10.02.2017   Издадени одобренија за градење, декември 2016 година
13.01.2017   Издадени одобренија за градење, ноември 2016 година
09.12.2016   Издадени одобренија за градење, октомври 2016 година
11.11.2016   Издадени одобренија за градење, септември 2016 година
10.10.2016   Издадени одобренија за градење, август 2016
09.09.2016   Издадени одобренија за градење, јули 2016 година
15.08.2016   Издадени одобренија за градење, јуни 2016
08.07.2016   Издадени одобренија за градење, мај 2016
13.06.2016   Издадени одобренија за градење, април 2016
11.05.2016   Издадени одобренија за градење, март 2016 година
11.04.2016   Издадени одобренија за градење, февруари 2016
08.03.2016   Издадени одобренија за градење, јануари 2016
10.02.2016   Издадени одобренија за градење, декември 2015 година
15.01.2016   Издадени одобренија за градење, ноември 2015
10.12.2015   Издадени одобренија за градење, октомври 2015
09.11.2015   Издадени одобренија за градење, септември 2015 година
09.10.2015   Издадени одобренија за градење, август 2015
10.09.2015   Издадени одобренија за градење, јули 2015 година
14.08.2015   Издадени одобренија за градење, јуни 2015 година
09.07.2015   Издадени одобренија за градење, мај 2015 година
09.06.2015   Издадени одобренија за градење, април 2015 година
08.05.2015   Издадени одобренија за градење, март 2015 година
09.04.2015   Издадени одобренија за градење, февруари 2015 година
06.03.2015   Издадени одобренија за градење, јануари 2015
06.02.2015   Издадени одобренија за градење, декември 2014
12.01.2015   Издадени одобренија за градење, ноември 2014
10.12.2014   Издадени одобренија за градење, октомври 2014
07.11.2014   Издадени одобренија за градење, септември 2014
09.10.2014   Издадени одобренија за градење, август 2014
10.09.2014   Издадени одобренија за градење, јули 2014
14.08.2014   Издадени одобренија за градење, јуни 2014
09.07.2014   Издадени одобренија за градење, мај 2014
09.06.2014   Издадени одобренија за градење, април 2014
09.05.2014   Издадени одобренија за градење, март 2014
09.04.2014   Издадени одобренија за градење, февруари 2014
06.03.2014   Издадени одобренија за градење, јануари 2014
07.02.2014   Издадени одобренија за градење, декември 2013 година
14.01.2014   Издадени одобренија за градење, ноември 2013
05.12.2013   Издадени одобренија за градење, октомври 2013 година
05.11.2013   Издадени одобренија за градење, септември 2013 година
07.10.2013   Издадени одобренија за градење, август 2013 година
05.09.2013   Издадени одобренија за градење, јули 2013 година
09.08.2013   Издадени одобренија за градење, јуни 2013 година
05.07.2013   Издадени одобренија за градење, мај 2013 година
05.06.2013   Издадени одобренија за градење, април 2013 година
10.05.2013   Издадени одобренија за градење, март 2013 година
05.04.2013   Издадени одобренија за градење, февруари 2013 година
06.03.2013   Издадени одобренија за градење, јануари 2013
06.02.2013   Број на издадени одобренија за градење, декeмври 2012 година
10.01.2013   Издадени одобренија за градење, ноември 2012 година
05.12.2012   Издадени одобренија за градење, октомври 2012 година
05.11.2012   Издадени одобренија за градење, септември 2012
05.10.2012   Издадени одобренија за градење, август 2012
05.09.2012   Издадени одобренија за градење, јули 2012
10.08.2012   Издадени одобренија за градење, јуни 2012 година
05.07.2012   Издадени одобренија за градење, мај 2012 година
05.06.2012   Издадени одобренија за градење, април 2012
07.05.2012   Издадени одобренија за градење, март 2012 година
05.04.2012   Издадени одобренија за градење, февруари 2012 година
05.03.2012   Издадени одобренија за градење, јануари 2012 година
06.02.2012   Издадени одобренија за градење, декeмври 2011 година
05.01.2012   Број на издадени одобренија за градење, ноeмври 2011 година
05.12.2011   Број на издадени одобренија за градење, октомври 2011 година
07.11.2011   Број на издадени одобренија за градење, септември 2011 година
05.10.2011   Број на издадени одобренија за градење, август 2011 година
05.09.2011   Број на издадени одобренија за градење, јули 2011 година
05.08.2011   Број на издадени одобренија за градење, јуни 2011 година
05.07.2011   Број на издадени одобренија за градење, мај 2011 година
06.06.2011   Број на издадени одобренија за градење, април 2011
05.05.2011   Број на издадени одобренија за градење, март 2011 година
05.04.2011   Број на издадени одобренија за градење, февруари 2011 година
07.03.2011   Број на издадени одобренија за градење во јануари 2011 година
07.02.2011   Број на издадени одобренија за градење во декември 2010 година
05.01.2011   Број на издадени одобренија за градење во ноември 2010 година
06.12.2010   Број на издадени одобренија за градење во октомври 2010 година
05.11.2010   Издадени одобренија за градење во септември 2010 година
06.10.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во август 2010 година зголемен за 18.7%
06.09.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во јули 2010 година е намален за 11.2%
05.08.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во јуни 2010 година е зголемен за 0.4%
06.07.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во мај 2010 година зголемен за 0.9%
04.06.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во април 2010 година изнесува 233
05.05.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во март 2010 година зголемен за 10.5%
06.04.2010   Бројот на издадени одобренија за градење, во февруари 2010 година, изнесува 212
05.03.2010   Бројот на издадени одобренија за градење во јануари 2010 година изнесува 154


Следни соопштенија од областа: Градежништво
  Останати соопштенија од областа:   Градежништво

Издадени одобренија за градење
Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство
Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија
Потрошени градежни материјали и енергија
Просечна цена на 1m2 станбена површина
Бесправно изградени објекти
Број на станови во државна сопственост


© Државен завод за статистика