Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на цените во земјоделството

15.07.2024   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2024 година
17.06.2024   Индекси на цените во земјоделството, мај 2024 година
17.05.2024   Индекси на цените во земјоделството, април 2024 година
15.04.2024   Индекси на цените во земјоделството, март 2024 година
14.03.2024   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2024 година
21.02.2024   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2024 година
18.01.2024   Индекси на цените во земјоделството, декември 2023 година
15.12.2023   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2023 година
15.11.2023   Индекси на цените во земјоделството, oктомври 2023 година
16.10.2023   Индекси на цените во земјоделството, септември 2023 година
15.09.2023   Индекси на цените во земјоделството, август 2023 година
15.08.2023   Индекси на цените во земјоделството, јули 2023 година
14.07.2023   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2023 година
15.06.2023   Индекси на цените во земјоделството, мај 2023 година
15.05.2023   Индекси на цените во земјоделството, aприл 2023 година
13.04.2023   Индекси на цените во земјоделството, март 2023 година
15.03.2023   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2023 година
17.02.2023   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2023 година
16.01.2023   Индекси на цените во земјоделството, декември 2022 година
15.12.2022   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2022 година
15.11.2022   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2022 година
14.10.2022   Индекси на цените во земјоделството, септември 2022 година
15.09.2022   Индекси на цените во земјоделството, август 2022 година
15.08.2022   Индекси на цените во земјоделството, јули 2022 година
15.07.2022   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2022 година
15.06.2022   Индекси на цените во земјоделството, мај 2022 година
16.05.2022   Индекси на цените во земјоделството, април 2022 година
15.04.2022   Индекси на цените во земјоделството, март 2022 година
15.03.2022   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2022 година
15.02.2022   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2022 година
18.01.2022   Индекси на цените во земјоделството, Декември 2021 година
15.12.2021   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2021 година
15.11.2021   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2021 година
15.10.2021   Индекси на цените во земјоделството, септември 2021 година
15.09.2021   Индекси на цените во земјоделството, август 2021 година
16.08.2021   Индекси на цените во земјоделството, јули 2021 година
15.07.2021   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2021 година
15.06.2021   Индекси на цените во земјоделството, мај 2021 година
17.05.2021   Индекси на цените во земјоделството, април 2021 година
15.04.2021   Индекси на цените во земјоделството, март 2021 година
15.03.2021   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2021 година
15.02.2021   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2021 година
18.01.2021   Индекси на цените во земјоделството, декември 2020 година
15.12.2020   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2020 година
16.11.2020   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2020 година
15.10.2020   Индекси на цените во земјоделството, септември 2020 година
15.09.2020   Индекси на цените во земјоделството, август 2020 година
14.08.2020   Индекси на цените во земјоделството, јули 2020 година
14.07.2020   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2020 година
15.06.2020   Индекси на цените во земјоделството, мај 2020 година
15.05.2020   Индекси на цените во земјоделството, април 2020 година
15.04.2020   Индекси на цените во земјоделството, март 2020 година
16.03.2020   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2020 година
17.02.2020   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2020 година
17.01.2020   Индекси на цените во земјоделството, декември 2019 година
16.12.2019   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2019 година
15.11.2019   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2019 година
15.10.2019   Индекси на цените во земјоделството, септември 2019 година
16.09.2019   Индекси на цените во земјоделството, август 2019
15.08.2019   Индекси на цените во земјоделството, jули 2019
15.07.2019   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2019
17.06.2019   Индекси на цените во земјоделството, мај 2019 година
15.05.2019   Индекси на цените во земјоделството, aприл 2019
15.04.2019   Индекси на цените во земјоделството, март 2019 година
15.03.2019   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2019 година
15.02.2019   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2019 година
15.01.2019   Индекси на цените во земјоделството, декември 2018 година
14.12.2018   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2018 година
15.11.2018   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2018 година
15.10.2018   Индекси на цените во земјоделството, септември 2018 година
14.09.2018   Индекси на цените во земјоделството, август 2018 година
13.08.2018   Индекси на цените во земјоделството, јули 2018
13.07.2018   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2018 година
14.06.2018   Индекси на цените во земјоделството, мај 2018 година
15.05.2018   Индекси на цените во земјоделството, април 2018 година
16.04.2018   Индекси на цените во земјоделството, март 2018
15.03.2018   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2018 година
15.02.2018   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2018 година
17.01.2018   Индекси на цените во земјоделството, декември 2017 година
15.12.2017   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2017 година
15.11.2017   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2017 година
16.10.2017   Индекси на цените во земјоделството, септември 2017 година
14.09.2017   Индекси на цените во земјоделството, август 2017 година
15.08.2017   Индекси на цените во земјоделството, јули 2017 година
17.07.2017   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2017 година
15.06.2017   Индекси на цените во земјоделството, мај 2017 година
15.05.2017   Индекси на цените во земјоделството, април 2017 година
13.04.2017   Индекси на цените во земјоделството, март 2017 година
14.03.2017   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2017 година
14.02.2017   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2017
16.01.2017   Индекси на цените во земјоделството, декември 2016 година
15.12.2016   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2016 година
15.11.2016   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2016
14.10.2016   Индекси на цените во земјоделството, септември 2016
15.09.2016   Индекси на цените во земјоделството, август 2016
15.08.2016   Индекси на цените во земјоделството, јули 2016
15.07.2016   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2016
15.06.2016   Индекси на цените во земјоделството, мај 2016
16.05.2016   Индекси на цените во земјоделството, април 2016 година
14.04.2016   Индекси на цените во земјоделството, март 2016
15.03.2016   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2016
15.02.2016   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2016
15.01.2016   Индекси на цените во земјоделството, декември 2015
15.12.2015   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2015
16.11.2015   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2015
15.10.2015   Индекси на цените во земјоделството, септември 2015
15.09.2015   Индекси на цените во земјоделството, август 2015
14.08.2015   Индекси на цените во земјоделството, јули 2015 година
15.07.2015   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2015
15.06.2015   Индекси на цените во земјоделството, мај 2015
15.05.2015   Индекси на цените во земјоделството, април 2015
15.04.2015   Индекси на цените во земјоделството, март 2015
16.03.2015   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2015
16.02.2015   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2015
15.01.2015   Индекси на цените во земјоделството, декември 2014 година
15.12.2014   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2014
17.11.2014   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2014
15.10.2014   Индекси на цените во земјоделството, септември 2014
15.09.2014   Индекси на цените во земјоделството, август 2014
15.08.2014   Индекси на цените во земјоделството, јули 2014
14.07.2014   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2014
16.06.2014   Индекси на цените во земјоделството, мај 2014 година
15.05.2014   Индекси на цените во земјоделството, април 2014 година
15.04.2014   Индекси на цените во земјоделството, март 2014
17.03.2014   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2014
17.02.2014   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2014 година
15.01.2014   Индекси на цените во земјоделството, декември 2013 година
16.12.2013   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2013 година
15.11.2013   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2013 година
15.10.2013   Индекси на цените во земјоделството, септември 2013 година
16.09.2013   Индекси на цените во земјоделството, август 2013 година
15.08.2013   Индекси на цените во земјоделството, јули 2013 година
12.07.2013   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2013 година
14.06.2013   Индекси на цените во земјоделството, мај 2013
15.05.2013   Индекси на цените во земјоделството, април 2013
15.04.2013   Индекси на цените во земјоделството, март 2013
15.03.2013   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2013 година
15.02.2013   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2013 година
15.01.2013   Индекси на цените во земјоделството, декември 2012 година
14.12.2012   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2012 година
15.11.2012   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2012 година
15.10.2012   Индекси на цените во земјоделството, септември 2012 година
14.09.2012   Индекси на цените во земјоделството, август 2012
15.08.2012   Индекси на цените во земјоделството, јули 2012 година
13.07.2012   Индекси на цените во земјоделството, јуни 2012 година
15.06.2012   Индекси на цените во земјоделството, мај 2012 година
15.05.2012   Индекси на цените во земјоделството, април 2012 година
12.04.2012   Индекси на цените во земјоделството, март 2012 година
15.03.2012   Индекси на цените во земјоделството, февруари 2012 година
15.02.2012   Индекси на цените во земјоделството, јануари 2012 година
16.01.2012   Индекси на цените во земјоделството, декември 2011 година
14.12.2011   Индекси на цените во земјоделството, ноември 2011 година
14.11.2011   Индекси на цените во земјоделството, октомври 2011 година
14.10.2011   Индекси на цените во земјоделството, септември 2011 година
15.09.2011   Индекс на цените во земјоделството, август 2011 година
15.08.2011   Индекс на цените во земјоделството, јули 2011 година
15.07.2011   Индекс на цените во земјоделството, јуни 2011 година
14.06.2011   Индекс на цените во земјоделството, мај 2011 година
13.05.2011   Индекс на цените во земјоделството, април 2011 година
15.04.2011   Индекс на цените во земјоделството, март 2011 година
14.03.2011   Индекс на цените во земјоделството, февруари 2011 година
14.02.2011   Индекс на цените во земјоделството, јануари 2011 година
13.01.2011   Индекс на цените во земјоделството, декември 2010 година
13.12.2010   Индекс на цените во земјоделството, ноември 2010 година
12.11.2010   Индекс на цените во земјоделството, октомври 2010 година
13.10.2010   Индексот на цените во земјоделството во септември 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 9.0%, а кај аутпутот е зголемен за 8.0%
13.09.2010   Индексот на цените во земјоделството во август 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 6.7%, а кај аутпутот е зголемен за 7.5%
09.08.2010   Индексот на цените во земјоделството во јули 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 4.9%, а кај аутпутот е зголемен за 3.1%
12.07.2010   Индексот на цените во земјоделството во јуни 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 4.5%, а кај аутпутот е намален за 9.3%
14.06.2010   Индексот на цените во земјоделството во мај 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 5.5%, а кај аутпутот е намален за 11.2%
12.05.2010   Индексот на цените во земјоделството во април 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 5.9%, а кај аутпутот е намален за 0.8%
13.04.2010   Индексот на цените во земјоделството во март 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 5.0%, а кај аутпутот е зголемен за 14.5%
12.03.2010   Индексот на цените во земјоделството во февруари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 1.2%, а кај аутпутот е зголемен за 12.8%
15.02.2010   Индексот на цените во земјоделството во јануари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 1.2%, а кај аутпутот е зголемен за 2.7%


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика