Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар

28.05.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2024 година
29.04.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2024 година
28.03.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2024 година
13.03.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2024 година
29.01.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2023 година
28.12.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2023 година
28.11.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2023 година
27.10.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2023 година
28.09.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2023 година
29.08.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2023 година
28.07.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2023
28.06.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2023 година
29.05.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, Април 2023
28.04.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2023 година
28.03.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2023 година
28.02.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2023 година
27.01.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2022 година
28.12.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2022 година
28.11.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2022 година
28.10.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2022 година
28.09.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2022 година
29.08.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2022
28.07.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2022 година
28.06.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мaj 2022 година
27.05.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2022 година
28.04.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2022 година
28.03.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2022 година
28.02.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2022 година
28.01.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2021 година
28.12.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2021 година
30.11.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2021 година
28.10.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2021 година
28.09.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2021 година
30.08.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2021 година
28.07.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2021 година
28.06.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2021 година
28.05.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2021 година
28.04.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2021 година
29.03.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2021 година
26.02.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2021 година
28.01.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2020 година
28.12.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2020 година
30.11.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2020 година
28.10.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2020
28.09.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, aвгуст 2020 година
27.08.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, jули 2020 година
28.07.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, jуни 2020 година
29.06.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2020 година
28.05.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2020 година
28.04.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2020 година
30.03.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2020
28.02.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2020 година
28.01.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2019 година
27.12.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2019
28.11.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2019 година
28.10.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2019 година
27.09.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2019 година
29.08.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2019
29.07.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2019
28.06.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2019
28.05.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2019
30.04.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2019
28.03.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2019
28.02.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2019 година
28.01.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2018 година
28.12.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2018 година
28.11.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2018 година
26.10.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2018
28.09.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2018 година
27.08.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2018 година
27.07.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2018 година
28.06.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2018 година
28.05.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2018 година
27.04.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2018 година
28.03.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2018 година
09.03.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2018 година
26.01.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2017
28.12.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2017
28.11.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2017
27.10.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2017
28.09.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2017
25.08.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2017
28.07.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2017 година
28.06.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2017
26.05.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2017 година
28.04.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2017 година
28.03.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2017
27.02.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2017
27.01.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2016
28.12.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2016
28.11.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2016
28.10.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2016
28.09.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2016
26.08.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2016
28.07.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2016
28.06.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2016
27.05.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2016
28.04.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2016
28.03.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2016
26.02.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2016
28.01.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2015 година
28.12.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2015
27.11.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2015
28.10.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2015
28.09.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2015
27.08.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2015
28.07.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2015
26.06.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2015
28.05.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2015
28.04.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2015
27.03.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2015
27.02.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2015
13.01.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2014
12.12.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2014
13.11.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2014
13.10.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2014
12.09.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2014
13.08.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2014
11.07.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2014
13.06.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2014
13.05.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2014
11.04.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2014
13.03.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2014
13.02.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2014
13.01.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2013
13.12.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2013
13.11.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2013
10.10.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2013
13.09.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2013
13.08.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2013
12.07.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2013
13.06.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2013
13.05.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2013
12.04.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2013
13.03.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2013
22.02.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2013
11.01.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2012
13.12.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2012
13.11.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2012
10.10.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, септември 2012
13.09.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2012
13.08.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2012
13.07.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2012
13.06.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2012
11.05.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2012
12.04.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2012
13.03.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2012
13.02.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2012
13.01.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2011
12.12.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2011 година
10.11.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2011 година
12.10.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар,септември 2011 година
12.09.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, август 2011 година
10.08.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јули 2011 година
12.07.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јуни 2011 година
13.06.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2011
11.05.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2011 година
12.04.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, март 2011 година
10.03.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2011 година
18.02.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, јануари 2011 година
12.01.2011   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, декември 2010 година
10.12.2010   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, ноември 2010 година
10.11.2010   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
12.10.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во септември 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 7.8%
10.09.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во август 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 7.7%
11.08.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во јули 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 7.5%
12.07.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во јуни 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 7.6%
10.06.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во мај 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, повисоки за 10.9%
10.05.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во април 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 10.5%
12.04.2010   Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во март 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 8.7%
10.03.2010   Цените на производителите на индустриски производи во февруари 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, се повисоки за 7.4%
11.02.2010   Цените на производителите на индустриски производи во јануари 2010, во однос на истиот месец од 2009 година, повисоки за 6.5%


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика