Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари

10.06.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2024 година
10.05.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, март 2024 година
09.04.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, февруари 2024 година
15.03.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јануари 2024 година
09.02.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, декември 2023 година
10.01.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, ноември 2023 година
11.12.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, октомври 2023 година
10.11.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, септември 2023 година
10.10.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, август 2023 година
11.09.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јули 2023 година
10.08.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2023 година
10.07.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2023 година
09.06.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2023 година
10.05.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, март 2023 година
10.04.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, февруари 2023 година
10.03.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јануари 2023 година
10.02.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, декември 2022 година
10.01.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, ноември 2022 година
09.12.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, октомври 2022 година
10.11.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, септември 2022 година
10.10.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, август 2022 година
09.09.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јули 2022
10.08.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2022
11.07.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2022 година
09.06.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2022 година
10.05.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, март 2022 година
11.04.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, февруари 2022 година
10.03.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јануари 2022 година
10.02.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, декември 2021 година
10.01.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, ноември 2021
10.12.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, октомври 2021 година
10.11.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, септември 2021 година
08.10.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, август 2021 година
10.09.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јули 2021 година
10.08.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2021 година
09.07.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2021 година
10.06.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2021 година
10.05.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, март 2021 година
09.04.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, февруари 2021
10.03.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јануари 2021 година
10.02.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, декември 2020 година
11.01.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2020
10.12.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2020
10.11.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2020
09.10.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, август 2020 година
10.09.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2020
10.08.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2020 година
10.07.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2020 година
10.06.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2020 година
11.05.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, март 2020 година
10.04.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2020
10.03.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2020 година
10.02.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, декември 2019 година
10.01.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, ноември 2019 година
10.12.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2019
11.11.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, септември 2019 година
10.10.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, август 2019 година
10.09.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јули 2019 година
09.08.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јуни 2019
10.07.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2019
10.06.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, април 2019
10.05.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2019
10.04.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производина странски пазари, февруари 2019
11.03.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2019 година
11.02.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2018
10.01.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2018
10.12.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2018
09.11.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2018 година
10.10.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2018 година
10.09.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2018 година
10.08.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2018
10.07.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2018 година
11.06.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2018
10.05.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2018 година
11.04.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2018 година
20.03.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2018 година
09.02.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2017 година
10.01.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2017
15.12.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2017
15.11.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2017
13.10.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2017
15.09.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2017
15.08.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2017 година
14.07.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2017 година
15.06.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2017 година
15.05.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2017 година
13.04.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2017 година
15.03.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2017 година
15.02.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2016
13.01.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2016
15.12.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2016
15.11.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2016
14.10.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2016
15.09.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, jули 2016
15.08.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2016
15.07.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2016
15.06.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2016
13.05.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2016
15.04.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2016
15.03.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2016
15.02.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2015
15.01.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2015
15.12.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2015
13.11.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2015
15.10.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2015
15.09.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2015
14.08.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2015
15.07.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2015
15.06.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2015
15.05.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2015
15.04.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2015
13.03.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2015
13.02.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2014
15.01.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2014
15.12.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2014
14.11.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2014
15.10.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2014
15.09.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2014
15.08.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2014
15.07.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2014
13.06.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2014
15.05.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2014
15.04.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2014
14.03.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2014
14.02.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2013
15.01.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2013
13.12.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2013
15.11.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2013
15.10.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2013
13.09.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2013
15.08.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2013
15.07.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2013
14.06.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, април 2013
15.05.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, март 2013
15.04.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2013
15.03.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јануари 2013
15.02.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, декември 2012
15.01.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, ноември 2012
14.12.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, октомври 2012
15.11.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, септември 2012
15.10.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, август 2012
14.09.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2012
15.08.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јуни 2012
13.07.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, мај 2012
15.06.2012   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, aприл 2012


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика