+A   |  -A
ïïï: 26787 | âââ: 106482
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Издатоци на работодавецот по вработен


Дефиниција

Со Анкетата за цената на трудот се прибираат податоци за исплатените плати и останатите издатоци на работодавецот за вработените во деловниот субјект.

Анкетата се спроведува во согласност со Регулативата на Советот бр. 530/1999 и регулативите на Европската комисија бр. 1726/1999 и бр. 1737/2005.

Метод на прибирање податоцитеВо Анкетата за цена на трудот единици на набљудување се деловните субјекти и нивните локални единици (единици во состав) во приватна и во друга сопственост на територијата на Република Македонија.

Анкетата се спроведува врз примерок од 3 984 статистички единици од кои 54.0% се во приватна сопственост и 46.0% се во друга сопственост. Од вкупниот број статистички единици, одговор е добиен од 3 034 или 76.2%, од кои 47.3% се во приватна сопственост и 52.7% се во друга сопственост. Во процедурите на оценување е извршено пондерирање на податоците со пондери од рамката од која е избран примерокот.

Применето е прилагодување на пондерот според неодговорот на анкетата на ниво на стратум.Последно ажурирање: 17.03.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика