Веб-картографија
 
 
1.Територијално ниво:
3.Група:
2.Област: 4.Година:Население на возраст до 14 години - вкупно, 2009 % од вкупното население во општината


Податоците се од процена на населението.

*Податоците за општините Аеродром, Бутел, Кисела Вода, Центар, Чаир, Шуто Оризари и Сопиште се прикажани заедно


Ве молиме при користењето на податоците, наведете го изворот
...